MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 4, 2006

 Közlemény

Új besugárzási technika craniospinalis céltérfogat ellátására

Pesznyák Csilla, Póti Zsuzsa

Fõvárosi Onkoradiológiai Központ, , Budapest

CÉL: Pontosan beállítható, jól reprodukálható, könnyen ellenõrizhetõ besugárzási módszer kidolgozása craniospinalis céltérfogat besugárzására.
MÓDSZER: A Fõvárosi Onkoradiológiai Központban 2004 óta alkalmazzuk ezt a technikát a teljes agy, illetve a gerincvelõ (neuroaxis) besugárzásának szükségessége esetén. Az individuális besugárzási tervek CadPlan (Varian) tervezõrendszerrel, lineáris gyorsítóra, CT alapján 3D-ben készültek. A CT-síkok 1 cm-es távolságban készültek, a céltérfogatot és a védendõ szerveket síkonként jelöltük be. A mezõ kialakításához aszimmetrikus blendéket és multi-leaf collimatort (MLC) alkalmaztunk. A céltérfogat alakjától és nagyságától függõen alkalmazható két vagy több mezõillesztés.
EREDMÉNY: Koronális, szagittális és horizontális síkokban egyaránt ellenõriztük a dóziseloszlást a céltérfogatban és a védendõ szervekben, valamint a dózis-térfogat hisztogramon (DVH).
KÖVETKEZTETÉS: E technikák feltétele a beállítások pontosságának ellenõrzése digitalizált szimulátorfelvétel, mezõkontroll-felvételek és DRR (digitálisan rekonstruált radiogram) alkalmazásával. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 4, 341-344, 2006

New radiotherapeutic technique for application of craniospinal target volume. AIM: To work out a craniospinal target volume definition and radiotherapy which can be used in clinical practice.
METHOD: This technique has been applied in the Municipal Center of Oncoradiology since 2004 for total cerebral and spinal (neuroaxis) radiation. The individual radiation treatment plans were carried out using the CadPlan (Varian) 3D planning system with linear accelerator, in 3D on the basis of CT. The CT slices were prepared at 1 cm distance. The target volume and the organs at risk (OAR) were marked in slices. To delineate the field asymmetrical blending and multileaf collimator (MLC) were applied. Depending on the shape and size of the target, two or more field matching were made with the new technique.
RESULTS: The dose distribution in the target volume and the OAR were controlled in the coronary, sagittal and horizontal views and with dose volume histograms (DVH).
CONCLUSIONS: The condition for applying this technique is the accurate adjustment of digital simulator picture, field-control picture and DRR (digital reconstructed radiogram). Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 4, 341-344, 2006


Beküldve: 2006. július 5.; elfogadva: 2006. szeptember 7.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad