MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 4, 2006

 Közlemény

A karcinogén 1-nitropirén in vivo mutagenitása, egy potenciális azbesztexpozíció modellje

Varga Csaba, Szendi Katalin

Orvosi Népegészségtani Intézet, Környezet-egészségtani Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Pécs

A fõleg közlekedési eredetû karcinogén nitroarének képviselõje, az 1-nitropirén genotoxicitását vizsgáltuk patkányokban, 30 mmol/kg dózis egyszeri orális illetve intraperitoneális adagolását követõ 24 és 48 óra után. Az állatoktól gyûjtött vizelet mutagenitását Ames-tesztben, Salmonella typhimurium TA 98 és 100-as törzseivel teszteltük. A vizelet mutagenitási mintázata teljesen eltért az orális és az intraperitoneális expozíció esetében. Az elsõ 24 órás vizeletmintákban frame-shift mutagén(eke)t mutattunk ki, de csak a vizeletminták dekonjugációs kezelése után, mely a metabolikus szulfát- és glükuronid-konjugáció genotoxicitást elfedõ hatását szünteti meg. Bázispár-szubsztitúció típusú mutagenitást viszont kizárólag az intraperitoneálisan kezelt csoport vizelete jelzett. Minthogy ismert, hogy a környezeti azbesztexpozíció karcinogén hatását nagymértékben fokozzák a rostok felületén megkötött policiklusos aromás szénhidrogén molekulák, az ismertetett in vivo modell lehetõséget nyújt a rosthoz kötött nitroarének tanulmányozására is, mind a hatásmechanizmus, mind a kockázatbecslés szintjén. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 4, 337-340, 2006

In vivo mutagenicity of the carcinogenic 1-nitropyrene. A model of a potential asbestos exposure. The environmental carcinogen 1-nitropyrene was orally and intraperitoneally administered to rats in a single dose of 30 mmol/kg. Mutagenicity of excreted urine was tested in Salmonella typhimurium TA 98 and 100 strains. The mutagenic pattern of urine in case of oral exposure proved to be completely different as compared to the intraperitoneal administration. Frame-shift mutagen(s) was/were detected only after enzymatic deconjugation of sulphate or glucuronide metabolites within the first 24 h. Base-pair substitution-type mutagenicity was only detected in the urine samples collected after intraperitoneal treatment. Since environmental asbestos exposure involves carcinogenic effects of adsorbed polycyclic aromatic hydrocarbons, this animal model provides a useful tool for testing fiber-associated nitroarenes, in both mechanistic and risk assessment studies. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 4, 337-340, 2006


Beküldve: 2006. május 31.; elfogadva: 2006. szeptember 13.
Elérhetőség: Dr. Varga Csaba, Orvosi Népegészségtani Intézet, Környezet-egészségtani Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, 7643 Pécs Szigeti út 12.; Tel: 72-536-394, Fax: 72-536-395; E-mail: chemsafety@freemail.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad