MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 4, 2006

 Közlemény

Ciszplatinnal kezelt heretumoros betegek késõi halláskárosodásának vizsgálata disztorziós otoakusztikus emissziós (DOAE) készülékkel

Biró Krisztina1, Noszek László2, Prekopp Péter2, Nagyiványi Krisztián1, Géczi Lajos1, Gaudi István1, Bodrogi István1

1Országos Onkológiai Intézet, , Budapest
2Fül-Orr-Gégészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

A vizsgálat célja a ciszplatinnal kezelt heretumoros betegek késõi halláskárosodásának detektálása DOAE készülékkel, amely egy érzékeny, új objektív módszer a gyógyszer okozta ototoxicitás mérésére. Másodlagos cél az ototoxicitáshoz vezetô kockázati tényezõk elemzése. 223 gyógyult heretumoros betegnél végeztünk méréseket, átlagéletkoruk 37 év (18-55 év), az átlagos követési idõ 4,27 év (0,5-20 év) volt. A betegek 100 mg/m2 ciszplatint kaptak ciklusonként BEP, VPB, VeIP vagy VIP kemoterápiás protokoll részeként. A kontroll csoport 40 heretumoros betegbõl állt, akik nem kaptak kemoterápiás kezelést, átlagéletkoruk 35 év (16-54 év) volt. Részletes beteg- és családi anamnézissel mértük fel az audiológiai rizikófaktorokat és a hallással kapcsolatos panaszokat. A DOAE elõtt elvégzett tympanometriával az esetleges középfül-eredetû halláskárosodást zártuk ki. DOAE-t 8 frekvencián mértünk 750 Hz-tõl 8000 Hz-ig. Statisztikai elemzésre kétmintás t-próbát, Mann-Whitney-tesztet és lépésenkénti diszkriminanciaanalízist használtunk. A betegek 20%-ának volt valamilyen hallással kapcsolatos panasza (halláscsökkenés, fülzúgás, stb). 400 mg/m2 alatt nem észleltünk szignifikáns amplitúdócsökkenést. E felett a dózis felett az irodalommal ellentétben nem csak a magas frekvenciákon alakult ki amplitúdócsökkenés, hanem azokon a frekvenciákon is, melyek lényegesek a beszédértés szempontjából. A beszédértés szempontjából fontos frekvenciák közül szignifikáns amplitúdócsökkenést detektáltunk 400 mg/m2 ciszplatindózisnál 3000 Hz-en (p=0,0105), 500-600 mg/m2 dózisnál 1500 Hz-en, 2000 Hz-en és 3000 Hz-en (p=0,0045; 0,0001; 0,0002). A legrosszabb hallást azoknál a betegeknél mértük, akiknek hallással kapcsolatos panaszuk is volt. Szignifikáns rizikófaktor csak a ciszplatin összdózisa és az életkor volt, sem a dohányzás, sem a korábbi zajterhelés nem bizonyult szignifikáns rizikófaktornak a kezelt csoportban. Mivel a heretumoros betegek várható életkora az esetek többségében megegyezik egészséges társaikéval, a késõi mellékhatások vizsgálata fontos. A DOAE mérése gyors és megbízható módszer a késõi ototoxicitás detektálására. Anyagunkban szignifikáns rizikófaktor a halláskárosodás kialakulásában a ciszplatin összdózisa és az életkor volt. A fentiek miatt törekedni kell arra, hogy a ciszplatin összdózisát a gyógyuláshoz éppen szükséges minimális szinten tartsuk, melyet az egyéni kockázati tényezõk alapján tudunk meghatározni. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 4, 329-335, 2006

Detection of late ototoxic side effect of cisplatin by distorsion product otoacustic emission (DPOAE). Cisplatin-based chemotherapy results in high cure rate in testicular cancer. The issue of toxicity is of special concern in young men with a probability of cure of at least 70-80% even in disseminated disease. As the literature shows, the ototoxic side effects of cisplatin have been studied mostly by conventional method. The authors used distorsion product otoacustic emission to detect the long-term ototoxic effect of cisplatin in 223 patients with a median follow-up time of 4.27 years (range 0.5-20 years) and a median age of 37 years (range 18-55 years). Cisplatin (20 mg/m2 body surface) was administered for five days per cycle, in combination with other antitumor drugs. The control group consisted of 40 testicular cancer patients who did not receive chemotherapy, with a median age of 35 years (range 16-54 years). A detailed medical history based on a standardized questionnaire evaluated hearing complaints and audiological risk factors, such as head injuries, chronic otitis media, previous noise exposure and familial hearing loss. DPOAE was measured at 8 frequencies from 750 to 8000 Hz. No amplitude changes were detected in patients receiving =300 mg/m2 cisplatin. At higher doses, contrary to the literature, not only high frequencies were affected: our method could detect significant hearing impairment at lower frequencies important for speech perception in patients receiving at least 400 mg/m2 cisplatin. The lower frequencies where significant amplitude changes were detected were 3000 Hz at 400 mg/m2, and 1500, 2000 and 3000 Hz at 500-600 mg/m2. We detected the worst hearing in the case of patients who had symptomatic ototoxicity. Age and the cumulative dose of cisplatin proved statistically significant risk factors, while smoking or noise exposure did not have predictive value. As a conclusion, DPOAE is a fast, noninvasive and reliable method for the detection of late ototoxicity in testicular cancer patients. In our study hearing loss correlated with the cumulative dose of cisplatin. Hearing impairment contributes to the already compromised situation of cancer patients. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 4, 329-335, 2006


Beküldve: 2006. május 17.; elfogadva: 2006. szeptember 5.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad