MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 4, 2006

 Áttekintés

Kemoterapeutikumok, terápiás válasz és reziztencia-mechanizmusok a colorectalis carcinoma kezelésében

Tegze Bálint1, Tulassay Zsolt3, Győrffy Balázs2

1II. sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Szentágothai János Tudásközpont, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Gasztroenterológiai és Endokrinológiai Kutató Csoport, MTA-Semmelweis Egyetem, Budapest

A vastagbélrák Magyarországon a második leggyakoribb daganat. Kemoterápiás kezelése során elsõ vonalban az 5-fluorouracil, az oxaliplatin és az irinotecan szerepelnek. A leggyakrabban használt vegyület, az 5-fluorouracil, a betegek 90%-ánál nem hatásos. Leukovorinnal vagy 5-etil-2'-dezoxiuridinnel fokozni lehet a hatékonyságát. A rezisztencia fõ okai a dihidropirimidin-dehidrogenáz, az MRP8, a timidilátszintáz és az NF?B p65 expressziójának növekedése lehetnek. Az oxaliplatin hatását reaktív platinakomplexek, DNS-keresztkötések és DNS-törések képzése révén fejti ki. Az oxaliplatin-5-fluorouracilleukovorin kombináció az elsõ olyan kezelési protokoll, amellyel 20 hónapos átlagos túlélés érhetõ el. Az oxaliplatinnal szembeni rezisztencia fõ okai a csökkent akkumuláció, a megnövekedett detoxifikáció és a DNS-repair. Az irinotecan a topoizomeráz I enzimet gátolja, ezáltal megakadályozza a DNS másolása során bekövetkezõ törések kijavítását. Szekvenciális 5-fluororuacil, oxaliplatin, irinotecan kombinációval akár 26 hónapos átlagos túlélés is elérhetõ. Az irinotecannal szembeni legfontosabb rezisztenciamechanizmusok a csökkent akkumuláció, a megnövekedett enzimatikus átalakulás, az ABC transzporterek, a DNS-repair rendszer, az apoptotikus utak és a topoizomeráz I változása. A túlélés biológiai terápia (cetuximab, bevacizumab) használatával tovább javítható. A közeljövõben várható, hogy az ilyen monoklonális antitestek egyre jobban elterjednek. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 4, 315-323, 2006

Chemotherapy agents, response rates and mechanisms of resistance in the therapy of the colorectal carcinoma. Colorectal carcinoma is one of the most common cancers in Hungary, responsibe for about 5000 deaths each year. In the first line treatment the most commonly used drugs are 5-fluorouracil, oxaliplatin and irinotecan. The most frequently used drug is 5-fluorouracil, which has no effect in 90% of the cases. In combination with leukovorin or with 5-ethyl-2�-deoxyuridin fluorouracil has an increased effect. The main mechanisms of the resistance against 5-fluorouracil are due to the overexpression of dihydropyrimidine dehydrogenase, MRP8, thymidylate synthase, and NF?B p65. Oxaliplatin forms reactive platinum complexes, which are believed to inhibit DNA synthesis by forming interstrand and intrastrand cross-linking of DNA molecules. The oxaliplatin-5-fluorouracil-leucovorin combination was the first to reach more than 20 months median survival. The main mechanisms of resistance are decreased accumulation, increased detoxification and increased DNA repair. Irinotecan inhibits the topoisomerase I enzyme, resulting in the inhibition of the repair of DNA breaks occurring during DNA synthesis. With sequential 5-fluorouracil, oxaliplatin, irinotecan combination 26 months median survival was reached. Mechanisms resulting in resistance are decreased accumulation, increased enzymatic detoxification, alterations of ABC transporters, DNA repair system, apoptotic pathways and topoisomerase I. Survival can be elongated using biological therapy (cetuximab, bevacizumab). In the near future biologial therapy is expected to spread. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 4, 315-323, 2006


Beküldve: 2006. július 24.; elfogadva: 2006. november 17.
Elérhetőség: Dr. Győrffy Balázs, Szentágothai János Tudásközpont, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Bókay u. 53/54; Tel: 1-266-0926/2725, Fax: 1-303-6077; E-mail: gyorffy@szjt.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad