MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 4, 2006

 Áttekintés

Gastrointestinalis mesenchymalis daganatok újraosztályozása

Orosz Zsolt1, Balázs Dezsõ2, Sápi Zoltán3, Tiszlavicz László4, Tornóczky Tamás5

1Daganatpathologiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, , Budapest
2Patológiai Intézet, Debreceni Egyetem, Debrecen
3I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
4Pathologiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
5Pathologiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

A tanulmány során öt regionális centrumban végeztünk visszatekintõ vizsgálatot azzal a céllal, hogy megállapítsuk, a gastrointestinalis stromalis tumorok (GIST-ek) 1985-ig visszamenõen milyen kórszövettani diagnózisokkal szerepelnek. A centrumok saját valamint régiójuk kórházainak archívumából meghatározott szempontok szerint gyûjtötték ki és értékelték újra a gastrointestinalis traktusban illetve a hasüregben elõfordult mesenchymalis tumorokat. Minden eset archivált szövettani blokkján c-kit (CD117), CD34, desmin és S100 immunhisztokémiai reakciókat végeztünk el. A GIST diagnózisát a megfelelõ szövettani megjelenés mellett kimutatható c-kit-pozitivitásra alapoztuk. A prognosztikai rizikócsoportba sorolást a nemzetközi standardok alapján végeztük el. A vizsgálat során 463 beteg anyagát tekintettük át és 245 beteg 255 gastrointestinalis tumorát diagnosztiztáltuk. Az elsõ diagnózisok között a 2000-tôl egyre gyakoribbá váló GIST-ek mellett 81 leiomyogen és 25 neurogen tumor szerepelt. Ki kell emelni, hogy a primer diagnózis 74 esetben jóindulatú daganatot állapított meg. GIST-ek esetében a jóindulatú és rosszindulatú megjelöléssel szemben a rizikócsoportba sorolást alkalmazzuk, jelezve a daganat nehezen prediktálható biológiai viselkedését. A vizsgált szériában domináltak a magas rizikójú csoportba sorolható esetek. A vizsgálat következtetése szerint gastrointestinalis lokalizációjú illetve bizonytalan kiindulású hasüregi tumorok esetében indokolt a szélesebb immunhisztokémiai paletta alkalmazása, a c-kit (CD117), a CD34, az S100 és a desmin immunhisztokémiai reakciók elvégzése. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 4, 287-292, 2006

Reclassification of gastrointestinal mesenchymal tumors. A retrospective (1985-2005) multicentric evaluation of the pathological diagnoses of GIST (gastrointestinal stromal tumor) in Hungary was performed. A large cohort of 463 patients with abdominal mesenchymal tumors was reevaluated with the help of immunohistochemistry for CD117, CD34, desmin and S100. Prognostic groups have been established based on international criteria. Two hundred fiftyfive GISTs have been found in 245 patients during the evaluated period. Beside GIST, 81 leiomyogenic and 25 neurogenic tumors were the primary pathological diagnosis and in 74/255 cases the primary diagnosis was a benign tumor. In our cohort high-risk GIST cases were found to be the predominant. Based on our experience, in case of abdominal tumors of uncertain localization, immunohistochemical markers of CD117, CD34, S100 and desmin provide a proper tool for precise identification of the tumor entity including GIST. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 4, 287-292, 2006


Beküldve: 2006. november 4.; elfogadva: 2006. december 7.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad