MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 3, 2006

 Közlemény

Gyermekkori non-Hodgkin-lymphoma kezelésével szerzett magyarországi tapasztalatok

Müller Judit1, Csóka Mónika1, Jakab Zsuzsanna1, Ponyi Andrea1, Erlaky Hajna1, Kovács Gábor1

1II. sz. Gyermekklinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, , Budapest

A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat tíz központjában 1990 januárja és 2004 decembere között összesen 230 non-Hodgkin-lymphomás gyermek kapott a Berlin-Frankfurt-Münster (BFM) német munkacsoport protokolljai (NHL-BFM-90 és -95) szerinti kezelést. Jelen munkánk célja e protokollokkal szerzett tapasztalatok összefoglalása és a hazai eredmények külföldi adatokkal való összevetése volt. A fiú-leány arány 2,59:1, az átlagéletkor 10 év 1 hó volt. Kilencvenegy gyermeknek lymphoblastos/T-sejtes (LB/T-NHL), 108-nak B-sejtes, és 31-nek anaplasztikus nagysejtes non-Hodgkin-lymphomája (ALCL) volt. Betegeink 12%-ában észleltük az alapbetegség relapszusát átlagban 13 hónappal a primer diagnózist követõen. A fenti idõszakban 16 autológ és két allogén õssejtátültetést végeztünk. A B-sejtes NHL-es betegeink közül 9-en részesültek immunterápiában CD20-ellenes antitesttel. Az összes beteg 5 éves össz-túlélése (OS) 77,8%±3%, eseménymentes túlélése (EFS) 75,1%±3%. Az 5 és 10 éves OS 71,6%±5%, 82,7%±4%, 80,3%±7% és az EFS 68,7%±5%, 81,1%±4%, 73,9%±8% a LB/T-NHL, B-NHL és ALCL esetében. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a non-Hodgkin-lymphoma a jobb prognózisú malignus gyermekkori megbetegedések közé tartozik, az esetek több mint 75%-a gyógyítható. A gyógyítási eredményeink megközelítik az egyéb nemzetközi adatokat. A legutóbbi öt évben 10%-ról 2%-ra csökkent az indukciós halálozás és közel tíz százalékkal nõtt a betegek túlélése. Relapszus, illetve reziduális tumor esetében az autológ csontvelõ-transzplantáció, illetve az immunterápia alkalmazása növelheti a túlélési esélyeket. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 3, 253-259, 2006

Hungarian experience with non-Hodgkin's lymphoma in childhood. Between 1990 and 2004, 230 children with non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) were treated according to the Berlin-Frankfurt-Münster (BFM) protocols (NHL-BFM-90 and -95) in Hungary. The aim of the present study was to summarize our experience with these protocols, to assess the survival rates and to compare the Hungarian data with the international results. The male-to-female ratio was 2.59:1, the mean age at the time of diagnosis was 10 years and 1 month. Ninety-one children had lymphoblastic/T-NHL (LB/T-NHL), 108 B-NHL and 31 anaplastic large cell lymphoma (ALCL). Twenty-eight patients had relapse after a mean time of 13 months from the time of the initial diagnosis. In the above mentioned period, 16 children underwent autologous stem-cell transplantation. Nine patients with B-NHL got anti-CD20 immunotherapy. The five-year overall survival (OS) of our patients is 77.8%±3%, the event-free survival (EFS) is 75.1%±3%. The 5-year OS and EFS rates were not statistically different in the three histology groups (OS: 71.6%±5%, 82.7%±4% and 80.3%±7%; EFS: 68.7%±5%, 81.1%±4% and 73.9%±8% in LB/T-NHL, B-NHL and ALCL, respectively). We can conclude that non-Hodgkin’s lymphoma has a quite good prognosis among the malignant pediatric diseases. The cure rate is over 75%. The Hungarian results are comparable with other international data. In the last five years the mortality during induction was reduced from 10% to 2% and the OS is about 10% better than it was before. In case of relapse or residual disease, therapeutic results can be improved with stem-cell transplantation with or without immunotherapy. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 3, 253-259, 2006


Beküldve: 2006. május 10.; elfogadva: 2006. augusztus 30.
Elérhetőség: Dr. Müller Judit, II. sz. Gyermekklinika, Semmelweis Egyetem, 1094 Budapest Tûzoltó u. 7-9.; Tel: 1-2151380, Fax: 1-2151381; E-mail: muller@gyer2.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad