MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 3, 2006

 Közlemény

Az õrszem (sentinel) nyirokcsomó jelentõsége in situ emlõcarcinoma sebészi kezelésében

Takács Tibor1, Szentpáli Károly1, Paszt Attila1, Ormándi Katalin4, Lázár Máté5, Pálka István2, Kahán Zsuzsa3, Lázár György1

1Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Szeged
2Pathologiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Szeged
3Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Szeged
4Radiológiai Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Szeged
5Nemzetközi Egészségügyi Központ, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Szeged

CÉL: A retrospektív tanulmányunk célja az õrszemnyirokcsomó-biopszia létjogosultságának vizsgálata in situ emlõcarcinoma sebészi kezelésében.
ANYAG ÉS MÓDSZER: A Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinikáján 2002. október és 2006. január között 47 in situ emlõrákos betegnél végeztünk izotópos lokalizációt követõen széles excíziót, melyet 44 esetben (93,6%) egyidejû õrszemnyirokcsomó-biopsziával egészítettünk ki. Az õrszemnyirokcsomók patológiai feldolgozása 250 mikrométeres szinteken hematoxilin-eozin- illetve immunhisztokémiai festéssel történt.
EREDMÉNYEK: Az emlõminták szövettani vizsgálata 36 esetben (76,6%) tiszta ductalis in situ emlõcarcinomát, 7 esetben (14,9%) ductalis in situ emlõcarcinomát mikroinvázióval és 4 esetben (8,5%) lobularis in situ emlõcarcinomát igazolt. 40 esetben (91%) sikerült az õrszemnyirokcsomókat azonosítani, és 39 esetben távolítottunk el õrszemnyirokcsomókat, betegenként átlagosan 1,5 db (1-4) nyirokcsomót. 4 esetben (4/44, 9%) a radiofarmakon migrációjának hiánya miatt az õrszemnyirokcsomó-biopszia sikertelen volt. Ezekben az esetekben ún. axilláris samplinget végeztünk. 1 esetben (2,3%) csak a parasternalis õrszemnyirokcsomó jelölõdött, ezt nem távolítottuk el. Az õrszem- valamint az axilláris nyirokcsomók szövettani feldolgozása során sem hematoxilin-eozin-, sem immunhisztokémiai festéssel metasztázis nem volt igazolható.
MEGBESZÉLÉS: Világirodalmi, és a saját tapasztalataink alapján az õrszemnyirokcsomó-biopszia elvégzése tiszta in situ ductalis emlõcarcinomákban (DCIS) nem indokolt. Amennyiben a primer elváltozás részletes szövettani vizsgálata invazív illetve mikroinvazív tumort igazol, vagy a DCIS tumor nagy mérete miatt kiegészítõ mastectomia válik szükségessé, az õrszemnyirokcsomó-biopszia elvégzése szükséges. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 3, 247-251, 2006

Importance of sentinel lymph node biopsy in surgical therapy of in situ breast cancer. INTRODUCTION AND AIMS: The aim of this retrospective study was to determine the rate of sentinel lymph node (SLN) positivity in patients with a final diagnosis of ductal carcinoma in situ (DCIS).
PATIENTS AND METHODS: Between October 2002 and January 2006, 47 patients with DCIS underwent wide excision after radio-guided lesion localisation; 44 of them (93.6%) had simultaneous SLN mapping. SLNs were analysed by 250 micron step-sectioning by H&E and immunohistochemical evaluation.
RESULTS: The histological investigation verified pure breast DCIS in 36 cases (76.6%), DCIS with microinvasion in 7 cases (14.9%) and lobular in situ breast cancer in 4 cases (8.5%). SLNs were identified in 40 cases (91%) and removed in 39 cases: an average of 1.5 SLNs per patient. In 4 patients (9%) SLN biopsy was unsuccessful because of the lack of migration of radiocolloid substance. In these cases, axillary sampling was performed. In 1 case (2.3%), only a parasternal SLN was detected; this was not removed. Histological analysis of SLNs and axillary lymph nodes with haematoxylin and eosin or cytokeratin immunohistochemistry did not prove metastases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: On the basis of international data and our present results, routine SLN biopsy is not recommended in pure DCIS cases. If the final histology verifies an invasive or microinvasive tumour, or if mastectomy is to be performed, SLN mapping is suggested. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 3, 247-251, 2006


Beküldve: 2006. július 24.; elfogadva: 2006. szeptember 21.
Elérhetőség: Dr. Takács Tibor, Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, 6720 Szeged Pécsi u. 4.; Tel: 62-545-444, Fax: 62-545-701; E-mail: takiti@freemail.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad