MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 3, 2006

 Közlemény

IIIA-B stádiumú NSCLC elsõvonalbeli Taxotere-Cisplatin konkuráló kemo-radioterápiájának eredményei 42 irreszekábilis daganatos beteg vizsgálata alapján

Szilasi Mária1, Horváth Ákos2, Dolinay Tamás1, Szántó János3, Brugós László1, Lengyel László2, Sz. Kiss Sándor4, Kiss Magdolna1, Adamecz Zsolt2

1Tüdõgyógyászati Klinika, DE OEC, Debrecen
2Sugárterápia Tanszék, DE OEC, Debrecen
3Onkológia Tanszék, DE OEC, Debrecen
4II. sz. Sebészeti Klinika, DE OEC, Debrecen

CÉL: Prospektív multicentrikus vizsgálat nem kissejtes tüdõrák (NSCLC) kezelésére, mely indukciós kemo-radioterápiával javíthatja az operabilitási esélyeket. Ezt elsõvonalbeli terápiaként alkalmazva javul a túlélés, a kezelés jól tolerálható, alacsony a mellékhatási rátája.
BETEGANYAG: 42 IIIA-B stádiumú NSCLC-s beteget választottunk ki, kivizsgálás után, melybõl 36 adatait tudtuk követni.
MÓDSZEREK: Konkuráló teljes dózisú Taxotere-Cisplatin protokoll szerint adott kemoterápia mellett, napi 2 Gy-s frakciókban 60 Gy gócdózis leadása konformális besugárzással. Restaging után kedvezõ esetben mûtét történt, vagy konszolidációs kemoterápiával folytattuk a kezelést.
EREDMÉNYEK: A betegeknél igen magas volt a lokális válasz, 40,47%-ban lehetett mûtétet végezni. Az inoperábilis esetekben pedig a konszolidációs kemoterápiával elért eredmények sem voltak rosszabbak. Emellett alacsony mellékhatási rátát észleltünk. Az agyi áttétek magas aránya felveti, hogy a koponya elektív (PCI) sugárkezelését el kellene végezni. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 3, 233-236, 2006

Results on 42 irresectable NSCLC IIA-B patients with initial concurrent Taxotere-Cisplatin chemoradiotherapy. GOALS: A prospective multicenter study to treat non-small cell lung cancer (NSCLC) with inductive chemoradiotherapy for improving chances of operability. If used as first-line therapy, combined treatment improves survival and it is well tolerated with a low rate of side effects.
PATIENTS: 42 patiens with stage IIIA-B NSCLC from which 36 could be followed.
METHODS: A full dose Taxotere-Cisplatin chemotherapy was given to patients with concurrent radiotherapy in 2 Gy fractions up to 60 Gy via conformal irradiation.
RESULTS: Local response was very high and 40.47% of patients became operable while in inoperable cases consolidation chemotherapy showed similar results as other protocols. We also found a low rate of side effects. The high rate of brain metastasis suggests that prophylactic cranial irradiation (PCI) should be considered. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 3, 233-236, 2006


Beküldve: 2006. augusztus 21.; elfogadva: 2006. szeptember 21.
Elérhetőség: Dr. Szilasi Mária, Tüdõgyógyászati Klinika, DE OEC, 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98.; Tel: 52-414-222; E-mail: mszilasi@jaguar.unideb.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad