MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 3, 2006

 Áttekintés

Az adjuváns kemoterápia helye a nem kissejtes tüdõrák kezelésében

Szondy Klára1, Egri Gábor2

1Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, ÁOK, Budapest
2Bajcsy Zsilinszky Kórház, Fõvárosi Önkormányzat, Budapest

Több mint két évtizede vizsgálják az adjuváns kemoterápia helyét nem kissejtes tüdõrákban, de az 1990-es évekig nem mutatkozott érdemi javulás a túlélés tekintetében a kezelt csoportban. 1995-ben 8 vizsgálatot összefogó metaanalízis szerint 13%-kal csökkenthetõ a halál rizikója az adjuváns kemoterápiát kapó csoportban, az 5 éves túlélés 5%-kal magasabb és javul az átlagos túlélés is. A 4, pozitív eredménnyel záródó vizsgálat (IALT, JBR10, ANITA, CALGB study) alapján az 5 éves túlélés 4-15%-kal, azaz szignifikánsan jobb a kezelt csoportban. A szerzõ részletesen elemzi a legfontosabb ilyen irányú klinikai vizsgálatokat. Konklúzió: a radikálisan megoperált, jó általános állapotú NSCLC-s betegek gyógyításában az új standard kezelés része kell, hogy legyen a platina-bázisú adjuváns kemoterápia harmadik generációs citotoxikus készítménnyel kombinálva, amelybõl 3-4 ciklust érdemes adni, és célszerû a mûtétet követõ 4-8 héten belül elkezdeni. A jövõ feladata meghatározni az optimális kemoterápiás kombinációt, a célzott terápia helyét és szükségét (EGFR-TK-gátlók, angiogenezis-gátlók, aminopeptidáz-gátlók, stb.). Fontos a kemoprevenció helyének meghatározása is a radikálisan megoperált betegek esetében. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 3, 229-232, 2006

The role of adjuvant chemotherapy in the treatment of non-small cell lung cancer. Postoperative treatments for lung cancer have been evaluated for more than two decades, but in the majority of the studies (especially until 1990) no significant effect on survival has been shown. In 1995, a meta-analysis of eight cisplatin-based adjuvant chemotherapy trials with NSCLC showed a 13% reduction in the risk of death (P=0.08) and 5% benefit in 5-year survival. Among four positive trials (IALT, JBR10, ANITA and CALGB study) the absolute increase in the 5-year survival rates by adjuvant chemotherapy ranged from 4% to 15%, and the hazard ratios for death ranged from 0.6 to 0.86. The author analyzes the most important studies. Conclusion: adjuvant chemotherapy after complete resection of NSCLC can be considered as a new standard of care in patients with good performance status. Patients should receive 4 cycles of platina-based chemotherapy beginning 4-8 weeks after surgery. Future perspectives: optimization of chemotherapy regimens including targeted therapy (such as EGFR inhibitors, angiogenesis inhibitors, anti-EGFR monoclonal antibodies). Further progress is anticipated through the integration of chemopreventive agents into the adjuvant treatment. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 3, 229-232, 2006


Beküldve: 2006. augusztus 18.; elfogadva: 2006. szeptember 18.
Elérhetőség: Dr. Szondy Klára, Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, ÁOK, 1125 Budapest Diósárok 1/C; Tel: 1-355-9733/7065; E-mail: szondy1@citromail.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad