MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 2, 2006

 Közlemény

Citosztatikumokkal exponált nõvérek egészségi állapotának jellemzése gén- és immuntoxikológiai módszerekkel

Tompa Anna1, Magyar Balázs1, Tóth Ferenc1, Biró Anna2, Fodor Zoltán2, Jakab Mátyás2, Major Jenő2

1Közegészségtani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Országos Kémiai Biztonsági Intézet, , Budapest

A Magyar Kórházszövetség legújabb statisztikai adatai szerint a hazai egészségügyi ellátás személyi állománya meglehetõsen leromlott. Fõleg a létszámhiány miatt a jelenleg aktív dolgozók túlterhelése jelentõs. 2005-ös adatok szerint az ellátásból 4400 ápoló és 2500 orvos hiányzik. A hazai betegellátásban foglalkoztatottakat az sem vigasztalja, hogy az orvos- és nõvérhiány világjelenség. Annyiban azért hatással van a hazai helyzetre, hogy elõsegíti az orvosok és a nyelvet tudó nõvérek külföldi munkavállalását. Jelenleg 1000 orvos vállal munkát az EU valamelyik államában. És mi a helyzet azokkal, akik nem tudnak, vagy nem akarnak külföldre menni? Milyenek az élet- és munkakörülményeik az itthon dolgozó egészségügyieknek? A jelen közleményben az elmúlt 10 évben végzett klinikai, ill. gén- és immuntoxikológiai vizsgálatok eredményeirõl számolunk be 500 onkológiai nõvér komplex prevenciós vizsgálata kapcsán. Megállapítottuk, hogy az országos átlaghoz képest az onkológiai nõvérek általános egészségi állapota jó. A krónikus nem fertõzõ betegségek vonatkozásában még jobb is az országos átlagnál (hipertónia, diabetes). Ugyanakkor bizonyos klinikai jelek arra utalnak, hogy a citosztatikum-kezelést végzõ személyzet a korban és nemben egyeztetett kontrollhoz képest fokozottan veszélyeztetett a vashiányos anémia és a pajzsmirigybetegségek szempontjából. Összefüggést kerestünk a vashiány és a szénhidrát- és lipidanyagcsere vonatkozásában is. Azt az összefüggést találtuk, hogy a vashiány potencírozza az inzulinrezisztencia mértékét, és azok a donorok, akiknél a vashiány huzamosabb ideig fennáll, hajlamosabbak a vércukorszint emelkedésére. A kromoszómatörés és testvérkromatid-kicserélõdés gyakorisága, ill. a B-limfociták csoportátlaga a nõvérekben az egyeztetett kontrollhoz képest szignifikánsan emelkedett volt, ami a kezelési módok során alkalmazott személyi védelem hiányosságaira utal. A gén- és immuntoxikológiai paraméterekben talált eltérések szignifikánsan kimutatták, hogy a citosztatikumokkal foglalkozók önmaguk is exponálódnak a gyógyszerrel. Ezért a jelenleg érvényben levõ munkavédelmi rendszabályok további szigorítása szükséges. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 2, 153-161, 2006

Characterization of the health state of oncology unit nurses by geno- and immunotoxicological biomarkers. Statistical data indicate a chronic shortage of work-force due to overwork, ill health state and increased risk of chronic noninfectious diseases in Hungarian health care personnel, which needs investigations in order to decrease the risk. Nurses of oncology units, often exposed to carcinogens when preparing and handling cytostatic drugs, are especially at high risk. In the present publication we report a complex clinical, geno- and immunotoxicology risk assessment of altogether 500 nurses, performed during the last 10 years at various oncology units in Hungary. The obtained results indicate that the health status of nurses at oncology units is better than the Hungarian average, especially of hypertonia and type II diabetes. However, the prevalence of iron deficiency anemia and different thyroid gland diseases is significantly higher than those of the controls matched for sex and age. The results suggest that iron deficiency can potentiate the resistance to insulin, i.e. the persistance of iron deficiency may increase the serum glucose levels and thus the risk of diabetes. Among the studied geno- and immunotoxicology biomarkers, the frequency of chromosome aberrations, sister chromatide exchange and B lymphocytes was significantly increased compared to the matched controls. The obtained alterations demonstrate the occupational exposure of the nurses to cytostatic drugs, thus the introduction of more strict hygienic controls and compliance with the European Union chemical safety regulations is necessary. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 2, 153-161, 2006


Beküldve: 2006. május 31.; elfogadva: 2006. június 6.
Elérhetőség: Dr. Tompa Anna, Közegészségtani Intézet, Semmelweis Egyetem, 1445 Budapest Nagyvárad tér 4.; Tel: 06-1-210-2954, Fax: 06-1-210-2954; E-mail: tomann@net.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad