MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 2, 2006

 Közlemény

Az antivaszkuláris terápia elvi alapjai

Tímár József1, Paku Sándor2, Tóvári József1, Döme Balázs3

1Országos Onkológiai Intézet, , Budapest
2I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, , Budapest

A daganatok vérérellátásának hatféle mechanizmusát ismerjük. Ezek azonban egymástól nem függetlenek, és a szabályozó mechanizmusok között nagyfokú átfedések vannak. A különbözõ daganatok eltérô stratégiákat használnak vérellátásuk kialakítására, másrészt pedig ugyanaz a daganatféleség különbözõ szöveti környezetben is más-más stratégiákat követ. Ráadásul az is elõfordulhat, hogy e mechanizmusok közül egyszerre többet is felhasznál a növekedõ daganat az érellátás kialakítására. Mindezek alapján megállapítható, hogy a daganatok érellátása komplex folyamat, és ennek csak az egyik formája az, amikor endothelsejtek proliferálnak, a meglévõ kapillárisok felhasználásával új kapillárisok keletkeznek, s azok a daganatszövetbe behatolva hozzák létre az ereket. A daganatok jelentõs részében más mechanizmusok is szerepelnek (intusszuszceptív érképzõdés, érinkorporáció, glomeruloid érképzõdés, vaszkuláris mimikri, posztnatális vaszkulogenezis), melyek nem feltétlenül igényelnek új érképzõdést illetve endothelsejt-osztódást. Az antivaszkuláris terápiáknak csak egyik lehetséges formája az angioszuppresszív terápia, de már formálódnak a direkt érellenes terápiás szerek. Miután a daganatok angiogén fenotípusának kialakulásában a hipoxiához történõ adaptáció molekuláris mechanizmusai alapvetõ jelentõségûek, az ezt molekulárisan célzó antihipoxiás terápiák is formálódnak. Ugyanakkor ezeket az új terápiákat racionálisan kell a meglévõ terápiás protokollokba integrálni, mert ellenkezõ esetben azok hatékonysága még csökkenhet is. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 2, 141-151, 2006

Rationale of the antivascular therapies. Vascularization of cancer is a complex and heterogenous process where neoangiogenesis by sprouting is only one of the possible mechanisms that also include postnatal vasculogenesis, vessel incorporation, intussusceptive microvascular growth, glomeruloid angiogenesis and vascular mimicry. Furthermore, the mechanism of vascularization may also depend on the cancer type and the host tissue as well. Antivascular agents can be divided into angiosuppressive ones (endothelial cell proliferation inhibitors), vascular-targeted agents (microvessel disrupting agents) and anti-hypoxia agents (targeting the molecular pathways responsible for the development of the angiogenic phenotype). Since antivascular therapy is a special form of targeted therapy, it is necessary to apply it in a rational manner to consider the type of vascularization, the molecular background of the angiogenic phenotype, the stage of the disease and the standard anticancer therapy. Whithout such a fine-tuning, antivascular therapies cannot be integrated more successfully into the management of cancer patients. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 2, 141-151, 2006


Beküldve: 2006. május 15.; elfogadva: 2006. május 30.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad