MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 2, 2006

 Közlemény

Génexpresszió-változások a mellékpajzsmirigy proliferatív folyamata során

Szende Béla1, Árvai Kristóf1, Peták István1, Nagy Katalin1, Végső Gyula2, Perner Ferenc2

1MTA-SE EKSZ Molekuláris Patológiai Kutató Csoportja, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Vizsgálatunk célja volt, hogy különbözõ proliferatív mellékpajzsmirigy-elváltozások (hyperplasia, adenoma) fontosabb, apoptózissal kapcsolatos génjeinek expressziós mintázatát tanulmányozzuk cDNSmicroarray technikával, elôsegítendõ a normálistól (ép mellékpajzsmirigy) eltérõ génkifejezõdés esetleges diagnosztikus, ill. terápiás felhasználását. A felhasznált minták sebészi úton eltávolított, 2 hyperplasiát, 2 adenomát mutató és 2 ép mellékpajzsmirigybõl származtak. Vizsgálatainkhoz a GEArray Q series Human Apoptosis Gene Array-t (Superarray) használtuk fel. Erre 112 gént nyomtattak, tetraspotos elrendezésben, a próbák mérete 250-600 bázispár. Az elkészült array-re Streptavidint kötöttünk. A detektáláshoz CDP Star TM kemilumineszcens szubsztrátot használtunk. Az elemzés során a normális (kontroll) mellékpajzsmirigyekhez hasonlítottuk a hyperplasiás mellékpajzsmirigy, ill. a mellékpajzsmirigy-
adenoma mintákat. Kimutattuk, hogy mind hyperplasiában, mind adenomában overexpresszáltak a CHEK 1, ATM, BCL-XL, FAS, TNF, cIAP-1, TRAIL, FADD, CASP 4,5,6,8, CD120b, CD137, LTA, TANK, TARF2, CAD, LIGHTR, DR3LG, alulexpresszáltak a CASP1,10, BFAR, BOD, BCL2L2, TRANCE gének. Csak hyperplasiában overexpresszált gének: MDM2, MCL1, BCL2A1, BLK, RIPK2, CD40LG, TRAF5, HUS1, BNIP3. Csak hyperplasiában alulexpresszáltak: BOK, CIDEA, TRAF1, TRIP gének. Csak az adenomák overexpresszálják az APOLLON, RIPK1, LTB, LTBR, CASP2,13, cIAP2, CIDEB géneket, alulexpreszálják a TRAF4-et és a FASLG-t. Overexpresszióról, ill. alulexpresszióról akkor szólunk, ha a vizsgált minták átlagértéke legalább másfélszer több, vagy másfélszer kevesebb a normális átlagértéknél. Eredménynek tekintjük, hogy a mellékpajzsmirigy-hyperplasiában és -adenomában azonosítottunk sejtciklust szabályozó géneket, anti-apoptotikus és néhány pro-apoptotikus gént is. A megnövekedett proliferációval együtt jár az apoptotikus aktivitás növekedése is, azonban a tumorsejtek képesek ezt túlélni, anti-apoptotikus gének overexpresszióját okozó szignálútvonalak aktiválódásával. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 2, 137-140, 2006

Changes in gene expression during the proliferative processes of parathyroid gland. The aim of this study was to investigate the changes in expression pattern of the most important genes connected with apoptosis in proliferative apoptotic lesions (hyperplasia, adenoma), applying cDNA microarray technique, in order to promote the possible diagnostic or therapeutic utilisation of any difference in gene expression compared to the healthy (normal) parathyroid gland. Samples were taken from surgically removed 2 hyperplasias, 2 adenomas and 2 normal parathyroid glands. The Apoptosis Gene Array (Superarray) was used. This contains 112 genes, in tetraspot arrangement. The probes measured 250-600 base pairs. Streptavidin was bound to the array. CDP Star TM chemiluminescent substrate was used for detection. The samples deriving from hyperplasia or adenoma were compared to samples from normal parathyroid glands. The following genes were overexpressed in both hyperplasia and adenoma: CHEK1, ATM, BCL-XL, FAS, TNF, cIAP1, TRAIL, FADD, CASP 4,5,6,8, CD120b, CD137, LTA, TANK, TARF2, CAD, LIGHTR, DR3LG. CASP1,10, BFAR, BOD, BCL2L2, TRANCE were underexpressed in both hyperplasia and adenoma. Genes overexpressed only in hyperplasia were: MDM2, MCL1, BCL2A1, BLK, RIPK2, CD40LG, TRAF5, HUS1, BNIP3. Underexpressed only in hyperplasia: BOK, CIDEA, TRAF1, TRIP. Overexpressed only in adenoma: APOLLON, RIPK1, LTB, LTBR, CASP2,13, cIAP2, CIDEB. Underexpressed only in adenoma: TRAF4 and FASLG. Overexpresion or underexpression meant 1.5-fold difference from normal average values. As a result of this study, both pro-apoptotic and antiapoptotic genes were identified in hyperplasia and adenoma of the parathyroid gland. It seems that increased proliferation is connected also with increased apoptotic activity, but tumor cell candidates are able to survive, by activation of signal pathways resulting in overexpresion of anti-apoptotic genes. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 2, 137-140, 2006


Beküldve: 2006. május 16.; elfogadva: 2006. május 24.
Elérhetőség: Dr. Szende Béla, MTA-SE EKSZ Molekuláris Patológiai Kutató Csoportja, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllõi út 26.; E-mail: bszende@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad