MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 2, 2006

 Közlemény

A syndecan-1 proteoglikán hatása a HT-1080 fibroszarkóma invazivitására

Péterfia Bálint1, Hollósi Péter1, Szilák László2, Timár Ferenc1, Paku Sándor1, Jeney András1, Kovalszky Ilona1

1I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Szilák Labor Kft, , Szeged

A syndecan-1 egy sejtfelszíni transzmembrán heparánszulfát proteoglikán, mely fontos szerepet játszik a sejt-sejt és sejt-extracelluláris mátrix kölcsönhatásokban. Nem egyértelmû, milyen szerepet játszik a fehérje a daganatok biológiai viselkedésének meghatározásában. Míg egyes tumorokban expressziója a differenciált fenotípus markere, más esetekben jelenléte a fokozott inváziós képességre utal. A kérdés vizsgálatára HT-1080 fibroszarkóma sejteket transzfektáltunk syndecan-1-gyel, vagy annak csonkolt -
az intracelluláris és transzmembrán doménjét kifejezõ - konstrukciójával. Vizsgáltuk, hogyan változik meg a fibroszarkóma in vitro és in vivo szaporodása, valamint áttétképzése a syndecan-1 hatására. Adataink arra utalnak, hogy a syndecan-1 transzfektánsok növekedési üteme felgyorsul és áttétképzõ sajátsága is fokozódik. Lokálisan a teljes syndecan-1 molekulát kódoló konstrukciót hordozó daganatok nõttek a legyorsabban. Itt nem zárható ki a shedding szerepe, mivel a teljes molekulát tartalmazó transzfektánsnál négyszer annyi syndecan-1 ektodomén hasadt le a felszínrõl, mint a kontroll és a 78sig transzfektáns vonalakban. Ugyanakkor áttétképzés tekintetében a csonkolt és a teljes fehérjét kódoló transzfektánsok között nem volt különbség. Ez arra utal, hogy az áttétképzés mechanizmusában az intracelluláris és/vagy transzmembrán domén vesz részt. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 2, 115-120, 2006

Role of syndecan-1 proteoglycan in the invasiveness of HT-1080 fibrosarcoma. Syndecan-1 is a transmembrane heparan sulfate proteoglycan which plays pivotal role in cell-cell and cell-extracellular matrix interactions. However, its implication in the establishment of malignant phenotype is still controversial. Its expression indicates differentiated phenotype in certain tumors, while it confers invasive nature for others. For the better understanding of the role of syndecan-1 in cancer we transfected HT-1080 fibrosarcoma cell line with the full and a truncated construct of syndecan-1 and established stable cell lines with them. We studied the in vitro and in vivo growth capacity and metastatic potential of the transfectants in comparison with the cell line bearing only the EGFP expression vector. Our results showed that the growth rate of syndecan transfectants increased and they developed more lung metastases than the control cells. As local growth of the full transfectant was faster than that of the 78sig we presume that the full protein and maybe the shedding is needed for the local development of the tumor, but the intracellular and transmembrane domain is sufficient to promote metastasis formation. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 2, 115-120, 2006


Beküldve: 2006. június 1.; elfogadva: 2006. június 7.
Elérhetőség: Dr. Kovalszky Ilona, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllõi út 26.; Tel: 1-459-1500/4449; E-mail: koval@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad