MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 2, 2006

 Közlemény

A hepatokarcinogenezis folyamata humán májban

Nagy Péter1, László Viktória1, Schaff Zsuzsa2

1I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2II. sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A képalkotó eljárások és a sebészet technikai haladása következtében egyre gyakrabban kerülnek vizsgálatra a hepatokarcinogenezis különbözô stádiumait reprezentáló szövetminták. Ezek vizsgálata alapján a humán májrák kialakulásának jól elkülöníthetõ lépéseit ismertük meg. A legkorábbi stádiumot a dysplasticus focusok jelentik. A már képalkotó- és makroszkópos vizsgálattal is felismerhetõ dysplasticus nodulusok jelentõsen fokozott kockázatot jelentenek a daganat kialakulása szempontjából. A kettõ cm-nél kisebb átmérõjû kis májrák nem körülírt formája más szervek in situ carcinomájával analóg elváltozásnak tekinthetõ, ami még nem szokott áttétképzéssel járni. A leírtakon kívül egyéb körülírt elváltozások is ismertek a májban, a terminológia következetes betartása alapfeltétele a szakterületen belüli hatékony kommunikációnak. A fent leírt elváltozások megbízható és reprodukálható elkülönítésének elõsegítésére egyre nagyobb teret nyernek a kisegítõ vizsgálati technikák. A daganatos progreszszió során a májsinusoidok kapillarizációját az endothelmarkerek fokozott expressziója támasztja alá. A CD44, béta-catenin, p53 immunhisztokémiai vizsgálata pedig prognosztikus értékûek májrákokban. A molekuláris biológiai technikákkal a karcinogenezis során egyre gyakoribb epigenetikai- és DNS-károsodások mutathatóak ki. A hepatocellularis carcinomák globális génexpressziós profiljának vizsgálata az eddig alkalmazott szövettani beosztásnál klinikai szempontból hatékonyabb osztályozást tesz lehetõvé, és a terápiás célpontok feltárásával belátható közelségbe hozta az egyedre szabott kezelés bevezetésének lehetõségét ebben a daganattípusban is. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 2, 107-113, 2006

Hepatocarcinogenesis in human liver. Due to the development of the imaging techniques and liver surgery, pathologists are encountered more frequently with preneoplastic liver lesions. Well-defined stages of human hepatocarcinogenesis have been distinguished recently. Dysplastic foci represent the earliest stage of this process. Small-cell dysplastic foci are tumor precursors, but the large-cell form of this lesion does not progress further. The next stage is the dysplastic nodule, this larger lesion can be recognized by imaging techniques and gross examination of the specimen. Low- and high-risk forms are distinguished based on the level of cytological and structural atypia. The small hepatocellular carcinomas have a diameter of less than 2 cm by definition. The small HCC of indistinctly nodular type is equivalent of in situ carcinomas in other organs and designated sometimes as early HCC. The small HCC of the distinctly nodular type can be interpreted as advanced cancer despite its small size. The distinction between these lesions can be facilitated by ancillary techniques. The so-called capillarization of the liver sinusoids during the progression is characterized by the increased expression of endothelial markers as CD31 and CD34. Immunostaining for CD44, beta-catenin and p53 has prognostic value. Molecular biological techniques reveal gradual epigenetic and DNA changes during the process of hepatocarcinogenesis. Global gene expression profiling of hepatocellular carcinomas may result in a new classification of this tumor and can reveal new potential therapeutic targets. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 2, 107-113, 2006


Beküldve: 2006. május 15.; elfogadva: 2006. május 24.
Elérhetőség: Dr. Nagy Péter, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllõi út 26; Tel: 1-459-1500/4445, Fax: 1-317-1074; E-mail: nagy@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad