MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 2, 2006

 Közlemény

Tumor-õssejtek - egy lehetséges forgatókönyv

Kopper László, Hajdú Melinda

I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

Egyre több megfigyelés támasztja alá azt, hogy a daganatok szomatikus õssejtekbõl, vagy az õssejtek képességeivel rendelkezõ transzformált progenitor vagy differenciált sejtekbõl indulnak ki. A kérdés az, hogy egy adott daganat minden sejtje képes-e önmegújításra és így a daganatszövet akár végtelen fenntartására, vagy csak bizonyosak, a daganat-õssejtek. A döntésnek igen nagy lehet a gyakorlati jelentõsége, hiszen ha léteznek ezek a rendszert fenntartó sejtek, akkor csak ezeket kell elpusztítani, vagy osztódásukat megakadályozni, minthogy a többi tumorsejt csak néhány utód létrehozására képes. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 2, 101-106, 2006

Tumor stem cells - a possible scenario. More and more evidence support that tumors arise from somatic stem cells or from cells, either progenitors or differentiated ones, with the properties of stemness. It is a question whether all tumor cells have the capacity for selfrenewal and unlimited growth or only a fraction of them, i.e. the tumor stem cells. The concept is challenging, since the existence of tumor stem cells has an important practical consequence: only stem cells should be removed or stopped in order to control the tumor, while the other cells have temporary proliferative capacity. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 2, 101-106, 2006


Beküldve: 2006. május 30.; elfogadva: 2006. június 1.
Elérhetőség: Dr. Kopper László, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1085 Budapest Üllõi út 26.; Tel: 1-317-0891, Fax: 1-317-0891; E-mail: kopper@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad