MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 2, 2006

 Közlemény

A tumorok áttétképzését korlátozó hatóanyagok kutatása

Jeney András1, Kenessey István2, Timár Ferenc2, Oláh Júlia2, Pogány Gábor2, Babó István2, Harisi Reveka2

1I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Molekuláris Patológiai Kutató Csoport, MTA-SE EKSZ, Budapest

Az áttétképzésre irányuló gyógyszerek sikeres kifejlesztésétõl várható további elõrehaladás a rosszindulatú daganatok terápiájában. Áttekintve az áttétképzés összetett és több lépcsõs eseményeit, a sejtvándorlást gátló vegyületek az ígéretes antimetasztatikus gyógyszerek közé sorolhatók. Megállapítottuk, hogy a vándorló tumorsejtek fenotípusbeli változékonyságával összhangban a daganatellenes gyógyszerek (doxorubicin, taxol) és a jelátvitelt gátló vegyületek (PD-98059, LY-294002, SB-203580) eltérõ hatékonyságot mutatnak az egyes vizsgálati rendszerekben (Boyden-kamra, 3D ECM sejttenyészet). Tanulmányaink arra utalnak, hogy az antimetasztatikus gyógyszerkutatás iránymutató kémiai vegyületei (leading compounds) között érdemes számba venni az extracelluláris mátrix és a tumorsejtek kölcsönhatását befolyásoló (hexil-dezoxiuridin, borrelidin), valamint a géntranszlációt szabályozó (rapamycin, ribavirin) hatóanyagokat. A diagnosztikailag megalapozott, célzott antimetasztatikus gyógyszeres terápia bevezetéséhez további vizsgálatok feladata feltárni a sejtvándorlás amõboid és csoportos formáinak molekuláris sajátosságait. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 2, 93-100, 2006

Inhibition of cell migration for the development of antimetastatic agents. Further progress in the therapy of malignant diseases is expected from the introduction of potent antimetastatic drugs. Surveying of the complex and multi-step behavior of the metastatic process, compounds showing inhibitory action against tumor cell migration may be ranked among the promising antimetastatic agents. Our present study indicate, however, that the antimigratory actions of certain antitumor drugs (doxorubicin, taxol), and inhibitors of signal transduction (PD-98059, LY-294002, SB-203580) are highly dependent on the assay applied (Boyden-chamber, 3D ECM cell culture). It has been proposed that agents interrupting cell-extracellular matrix contacts (hexyldeoxyuridine, borrelidin) and others interfering with the regulatory mechanism of gene translation (rapamycin, ribavirin) could be regarded as leading compounds in the antimetastatic drug development process. Nevertheless, for introducing diagnostically based targeted therapy the forthcoming tasks must include the further elucidation of the molecular mechanisms implicated in the amoeboid and cluster type of cell migration. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 2, 93-100, 2006


Beküldve: 2006. június 9.; elfogadva: 2006. június 15.
Elérhetőség: Dr. Jeney András, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest Üllõi út 26.; Tel: 1-317-1070, Fax: 1-317-1074; E-mail: ajeney@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad