MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 1, 2006

 Közlemény

A mikrovaszkularizáltság prognosztikai jelentõsége operált tüdõrák esetén

Szőke Tamás1, Kayser Klaus2, Baumhäkel Jan-Dirk2, Troján Imre1, Furák József1, Tiszlavicz László3, Szluha Kornélia4, Horváth Ákos4

1Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2Institute für Pathologie, Humboldt-Universität, Berlin, Germany
3Pathológiai Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
4Sugárterápia Tanszék, Debreceni Egyetem, Debrecen

CÉL: A mikrovaszkularizáltság prognosztikai jelentõségének meghatározása operált tüdõtumoros esetekben.
BETEGANYAG ÉS MÓDSZER: 450, radikálisan operált tüdõtumoros beteg szövettani anyagából készített metszeteket VIII-as faktor-asszociált antigén elleni antitestekkel festettük. Számítógépes képanalízis során a vaszkularizáltság abszolút és relatív paramétereit, ill. szintaktikai struktúraanalízis segítségével az erek közelében elhelyezkedõ tumorsejtek sûrûségét mértük. Az eredményeket összevetettük a TNM státussal, a szövettani típussal és a tumorvolumennel.
EREDMÉNYEK: A legtöbb paraméter fokozott vaszkularizációt jelzett a T2 és T4 stádiumokban, de csak a felületfrakció mutatott szignifikáns eltérést. A mikrovaszkularizáltság paraméterei nem különböztek statisztikailag lényegesen a különbözõ N-státusú esetek között, azonban a sejtsûrûség az érközeli területeken fokozatosan emelkedett az elõrehaladottabb formákban. A microcellularis carcinomás esetekben a vaszkularizáltság erõsebb volt, mint a nem kissejtes tumoros esetekben, míg a sejtsûrûség alacsonyabb volt, a különbségek azonban statisztikailag nem bizonyultak szignifikánsnak. A vaszkularizáltság és a tumorok volumene között nem találtunk kapcsolatot. Az erektõl számított 20 µm-es területen lévõ tumorsejtek sûrûségének emelkedése szignifikánsan rosszabb túléléssel járt. Multivariancia-analízis során a 20 µm-en belül elhelyezkedõ tumorsejtek sûrûsége a harmadik legerõsebb prognosztikai faktornak bizonyult.
KÖVETKEZTETÉSEK: Egyértelmû kapcsolatot nem tudtunk kimutatni a vaszkularizáltság és a nyirokcsomómetasztázisok megjelenése között. Az erek közelében elhelyezkedõ tumorsejtek sûrûsége fontos prognosztikai faktor, mert az angiogenezis mellett a daganatsejtek migrációjának kvantitatív jellemzésére is alkalmas. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 1, 47-53, 2006

Prognostic role of microvascularization in operated lung cancer. OBJECTIVE: The aim of our study was the determination of microvascularization and its prognostic significance in lung cancer patients.
METHODS: Histological sections were prepared from paraffinembedded tissues removed from the peripheral part of the tumor of 450 radically operated non-small cell and small cell lung cancer patients. Immunohistochemical staining was performed with antibody against factor VIII-associated antigen. During computer imaging, the absolute and relative parameters of vascularization were determined, as was the density of tumor cells situated to the nearest neighboring vessels. The results were compared with TNM status, the cell type and survival.
RESULTS: T2 and T4 tumors demonstrated an enhanced vascularization, however, except for the surface fraction, statistically significant difference was not found. The microvascularization parameters did not differ significantly between tumors with different N status. In small cell lung cancer cases, the vascularization was stronger than in non-small cell lung cancer cases, while cell density was lower, however, these differences did not prove statistically significant. The survival rate decreased significantly with the increasing tumor cell density in the interval of 0-20 µm.
CONCLUSIONS: A clear connection could not be demonstrated between vascularization and the appearance of lymph node metastases. The density of tumor cells measured in the direct vicinity of vessels proved an important prognostic factor. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 1, 47-53, 2006


Beküldve: 2005. május 27.; elfogadva: 2006. február 2.
Elérhetőség: Dr. Szőke Tamás, Sebészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged Pécsi u. 4.; Tel: 62-545-844, Fax: 62-545-462; E-mail: szoketama@hotmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad