MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 1, 2006

 Közlemény

Kiújult petefészekrákos betegek ''sûrû dózisú'' (dose-dense), hetente adott docetaxel kezelésének elsõ tapasztalatai

Lehoczky Ottó, Pulay Tamás

Nõgyógyászati osztály, Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

A heti dózisban adott docetaxel kezelés újdonság a kiújult petefészekrákos betegek gyógyításában. Az utóbbi daganatok ilyen adagolási formáját értékelõ fázis I és II vizsgálatok száma még csekély. A szerzõk a ritka kezelés retrospektív értékelésének eredményeit ismertetik.
ANYAG-MÓDSZER: 10 kiújult petefészekrákos beteg 57 ciklusban kapott ''sûrû dózisú'', heti docetaxel kezelést. A docetaxelt 4 hetente, a ciklus 1., 8. és 15. napján, medián 6 ciklusban kapták a betegek. Átlagos életkoruk 61±9 év volt. Nyolc beteg monoterápiaként, alkalmanként 40 mg/m2 dózisban kapta a heti docetaxelt. Két beteg 35 mg/m2 heti docetaxelt és ugyanakkor adott AUC 3 dózisú carboplatint tartalmazó kombinált kemoterápiát kapott a fenti ütemtervvel megegyezõen. A premedikáció a 3 hetes docetaxel-protokollokban használatossal megegyezett: 100-100 mg methyl-prednisolont kaptak a betegek 12, majd fél órával a docetaxel infúziót megelõzõen. G4 hematológiai mellékhatás nem fordult elõ. G3 és G2 leukopénia a ciklusok 6/57=11%-ában és 4/57=8%-ában jelentkezett. Granulocyta-kolóniastimuláló faktor adására nem került sor. A progressziómentes idõszak kiszámítására a GraphPad Prism programcsomagot (2,0 változat) használtuk.
EREDMÉNYEK: Két betegben figyeltünk meg komplett választ (2/10=20%), amely 2 ill. 3 hónappal a kezelést követõen tart. A többi betegben némi stagnálást követõen a daganat progrediált. A medián progressziómentes idõ 2 hónap volt.
KÖVETKEZTETÉS: A kiújult petefészekrákos betegekben alkalmazott heti docetaxel adagolás a betegek számára jól tûrhetõ. A kezelés megfelelõ értékeléséhez azonban még további vizsgálatok eredményeinek ismerete szükséges. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 1, 43-46, 2006

First observations of the dose-dense weekly docetaxel therapy in relapsed ovarian cancer. Weekly docetaxel therapy is a new therapeutical form of relapsed ovarian cancer. Phase I and II trials of this administration form are rare in the literature of this tumor type. The authors report on a retrospective study of this treatment.
MATERIALS AND METHODS: Ten patients with recurrent epithelial ovarian carcinoma were treated by dose-dense weekly docetaxel in 57 courses. The patients received a median of 6 courses of docetaxel on day 1, 8 and 15 together with a one-week pause, in 4-week courses. The average age of the patients was 61±9 years. Eight patients received a docetaxel monotherapy at a dose of 40 mg/m2, in weekly administration, and two patients weekly docetaxel combination therapy with carboplatin of AUC 3, on the same days as above. The premedication used before docetaxel was the same as the one given in the 3-week protocols: the patients received treatments of 100 mg methyl-prednisolone 12 hours and half an hour before docetaxel infusion. No G4 hematological toxicities were observed. G3 and G2 leucopenia was found in 6/57=11% and 4/57=8% of treatments. No granulocyte colony stimulating factor was given. Progression-free interval (PFI) was calculated by GraphPad Prism (version 2.0) program.
RESULTS: Complete response was found in two patients (2/10=20%), and the patients are tumor-free 2 and 3 months after treatment. All the other patients showed tumor progression after some time of stabilization. The median progression-free interval was calculated as 2 months.
CONCLUSION: Weekly docetaxel is found to be a tolerable treatment form of relapsed ovarian cancer patients. For the evaluation of the treatment more studies are warranted. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 1, 43-46, 2006


Beküldve: 2005. szeptember 1.; elfogadva: 2005. november 14.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad