MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 1, 2006

 Közlemény

Az endoszkópos biopszia és citológia jelentõsége a nyelõcsõ laphámrákos daganatainak diagnosztikájában

Szántó Imre1, Banai János2, Vámosi-Nagy István4, Nagy Pál3, Bajtai Attila5

1Sebészeti Osztály, Országos Gyógyintézeti Központ, , Budapest
2I. Belgyógyászati osztály, Országos Gyógyintézeti Központ, , Budapest
3Patológiai osztály, Országos Gyógyintézeti Központ, , Budapest
4Általános- és Mellkassebészeti osztály, Országos Onkológiai Intézet, , Budapest
5Patológia, Uzsoki utcai Kórház, , Budapest

A nyelõcsõ planocellularis daganata esetén citológiai és hisztológiai vizsgálatok szerepét és jelentõségét vizsgáltuk és értékeltük. A nyelõcsõ-biopsziás anyagot és a citológiai kenetek készítésére alkalmas anyagot elõretekintô, flexibilis endoszkóppal végzett vizsgálat során vettük. A vizsgálati anyag elvesztésének csökkentésére a keférõl a rajta maradt anyagot öblítõ folyadékkal eltávolítottuk. 1973 és 2005 között 820 nyelõcsõ-laphámrákos beteget vizsgáltunk. Ezek diagnózisát preoperatív mintvétellel vagy/és a resecatumok kórszövettani vizsgálatával erõsítettük meg. Közülük 798 esetben történhetett eszközös mintavétel, ami a betegek 97,3%-a. Az endoszkópos biopszia 776 esetben járt pozitív eredménnyel, ami ennek a csoportnak 97,2%-át teszi ki. A 820 beteg közül 724-ben történt citológiai mintavétel, ami a teljes betegcsoport 88,3%-át jelenti. Ennek eredménye 654 esetben volt pozitív, ami a vizsgált csoport 90,3%-a. Mind biopsziás mintavételt, mind pedig citológiai vizsgálatot 648 betegben végeztünk, ami a teljes betegcsoport 79,0%-a. Mindkét vizsgálat pozitív eredménnyel 572 betegben járt, ami ebben a betegcsoportban 88,3%-ot jelentett. A biopszia negatív volt 22 betegnél, akik közülük a citológia 14 beteg esetében pozitív eredményt adott. Mind a biopszia, mind pedig a citológia eredménye negatív volt 8 betegben, ami a biopsziás mintavétellel is vizsgált betegcsoport 1%-át jelenti. Nem észleltünk szövõdményeket egyik diagnosztikus módszerrel kapcsolatban sem. A biopsziával igazolt 776, és a biopszia-negatív, de citológiapozitív 14 beteget összesítve a daganat diagnózisa végül is 790 esetben, azaz a betegek 96,3%-ában már a mûtét elõtt morfológiai módszerekkel is megerõsítést nyert. Abban a 22 esetben, amikor biopsziás mintavétel nem történhetett, illetve a biopsziás vizsgálattal negatívnak bizonyult csoport 8 esetében, tehát összesen 30 esetben, a resecatumok vizsgálata támasztotta alá a daganat diagnózisát. Eredményeink azt mutatják, hogy a citológia és a biopszia kombinált használata magas diagnosztikus találatot biztosít a malignus tumorok esetében. Mivel a citológa gyors, hasznos módszer, úgy véljük, hogy érdemes rutinszerûen alkalmazni az abrasiós exfoliatív citológiát is a nyelõcsõ-nyálkahártya kóros elváltozásainak megítélésében. A citológiai kefeöblítõ folyadék általunk bevezetett vizsgálata tovább segített a citológiai diagnózis felállításában. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 1, 39-41, 2006

Importance of endoscopic biopsy and cytology in the diagnosis of esophageal squamous cell carcinoma. We have tested the role and significance of histology combined with cytology in the diagnosis of esophageal squamous cell carcinomas. Biopsy specimens and samples for cytological smear were taken by a fiberoptic flexible endoscope. In order to minimise the loss of biological sample, the residue from the brush was removed with rinsing fluid. From 1973 to 2005 we examined 820 patients with squamous cell carcinoma of the esophagus. Endoscopic biopsy yielded positive result in 97.2%. Cytology performed in 724 patients turned out to be positive in 90.3%. Both examinations were conducted in 648 patients (79%), and yielded positive result in 572 patients (88.3%). Negative biopsy result was obtained in 22 patients, however, 14 of them had positive cytological diagnosis. Both biopsy and cytology were negative in 8 cancer patients (1%). No complication was observed with either diagnostic technique. In our material cancer was diagnosed in 776 patients by histology. However, in a further 14 of 22 patients with negative histology, cancer was detected by cytology. This means that the presence of cancer was also confirmed on the basis of morphological features in 790 cases, i.e. in 96.3% of the patients. Our results show that the combined use of biopsy and cytology in malignant tumours yields high diagnostic accuracy. Since abrasion exfoliate cytology is a quick and useful diagnostic measure it should be a routine examination in the evaluation of abnormal changes in the esophageal mucosa. The examination of the rinsing fluid of the sampling brush, introduced by us, yielded additional diagnostic information. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 1, 39-41, 2006


Beküldve: 2005. augusztus 16.; elfogadva: 2006. február 21.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad