MAGYAR ONKOLÓGIAVol 50, No. 1, 2006

 Közlemény

Az antraciklinek kardiotoxikus hatásának kivédése gyermekekben

Erlaky Hajna1, Tóth Kornélia1, Szabolcs Judit1, Horváth Erzsébet2, Kemény Viktória1, Müller Judit1, Csóka Mónika1, Jókúti László1, Erdélyi Dániel1, Kovács Gábor1

1II. sz. Gyermekklinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2I. sz. Gyermekklinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

CÉLKITÛZÉS: Az antraciklinek klinikai alkalmazhatóságát csökkenti kardiotoxikus, elsõ sorban dilatatív kardiomiopátiát okozó hatásuk. A jelen tanulmányban gyermekekben vizsgáltuk az antraciklinek kardiotoxicitását és a dexrazoxane lehetséges preventív szerepét a szívkárosító hatás kivédésében.
BETEGANYAG: összesen 158 tartósan túlélõ, antraciklin kezelésben részesülõ beteg adatait értékeltük. 61 gyermek részesült dexrazoxane kezelésben (D csoport), míg 97 beteg csak antraciklin kezelést kapott (K csoport).
MÓDSZEREK: Rendszeres EKG- és szívultrahang-vizsgálatokat végeztünk a kezelés alatt és a kezelés befejezését követõen évente. A bal kamra funkciójának megítélésére a roströvidülést (FS) használtuk.
EREDMÉNYEK: A kemoterápiás kezelés alatt a bal kamra funkciójának (FS) csökkenését észleltük a K csoportban 13,4%-ban, míg a D csoportban 8,2%-ban (p=ns). 2 évvel a kemoterápia befejezését követõen csökkent FS érték 13,7%-ban volt kimutatható a K-ban, míg 0%-ban fordult elõ a D-ben (p=0,056). 5 évvel a kemoterápia után a megfelelõ adatok: funkciócsökkenés a K csoportban 11,0%, a D csoportban 2,4% volt (p=0,034). A bal kamra falának vastagsága kórosnak bizonyult systoléban a betegek 6%-ában K-ban és 2%-ban D-ben a kezelés után 3 évvel (p=ns). A diastoléban mért falvastagság patológiás volt a gyermekek 11%-ában K-ban és 7%-ban D-ben (p=ns).
KÖVETKEZTETÉSEK: Az antraciklinnel kezelt gyermekekben kimutatható szubakut szívkárosító hatások dexrazoxane alkalmazásával jelentõsen csökkenthetõk. A végleges következtetések levonásához hosszú idejû követés szükséges. Magyar Onkológia, Vol 50, Nr. 1, 25-32, 2006

Subacute cardiotoxicity caused by anthracycline therapy in children: Can dexrazoxane prevent this effect?. OBJECTIVES: The use of anthracyclines are limited by their cardiotoxic side effects (first of all congestive cardiomyopathy). In this study we analyzed the anthracycline-induced cardiotoxicity and the possible preventive role of dexrazoxane in children.
PATIENTS: 158 anthracycline-treated long-term survivors could be analyzed. Sixty-one children received dexrazoxane (group D) and 97 patients received anthracyclines only (group C).
METHODS: Cardiac ultrasound examinations (ECHO) and electrocardiograms (ECG) were performed regularly from the beginning of chemotherapy and yearly thereafter. Shortening fraction (FS) was used as indicator of the ventricular function.
RESULTS: The incidence of reduced left ventricular function (FS) was 13.4% in C, and 8.2% in D (p=ns). Two years after completion of the chemotherapy FS was reduced in 13.7% in C and 0% in D, respectively (p=0.056), and 5 years after therapy in 11.0% in C and 2.4% in D, respectively (P=0.034). Left chamber wall diameter was abnormal in systole in 6% in C and 2% in D, in diastole in 11% in C and 7% in D (p=ns) after 3 years of follow-up.
CONCLUSION: Anthracycline-induced subacute cardiotoxicity can be significantly diminished by the concomitant use of dexrazoxane. For the final conclusions longer follow-up is necessary. Hungarian Oncology, Vol 50, Nr. 1, 25-32, 2006


Beküldve: 2005. október 18.; elfogadva: 2006. február 20.
Elérhetőség: Dr. Kovács Gábor, II. sz. Gyermekklinika, Semmelweis Egyetem, 1094 Budapest Tûzoltó u. 7-9.; Tel: 1-215-1380, Fax: 1-217-5770; E-mail: kovi@gyer2.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad