MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 4, 2005

 Közlemény

Arteria carotis-eltérések kezelt Hodgkin-lymphomás betegek között

Miltényi Zsófia1, Székely György2, Simon Zsófia1, Keresztes Katalin1, Illés Árpád1

1III. sz. Belgyógyászati Klinika, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Belgyógyászati Intézet, Debrecen
2Idegsebészeti Klinika, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Belgyógyászati Intézet, Debrecen

CÉL: A radioterápia fokozott kockázati tényezõt jelent a cardiovascularis történések szempontjából. Jelen vizsgálatunk célja, hogy felmérjük a korábbi évtizedekben kezelt, hosszan túlélõ, illetve gyógyult HL-es betegeink között az a. carotis-arteriosclerosisnak és -stenosisoknak a gyakoriságát.
BETEGEK ÉS MÓDSZEREK: 120, legalább 5 éve komplett remisszióban lévõ Hodgkin-lymphomás beteg carotisartériáit vizsgáltuk B-mód és color-Doppler eljárással. Negatív kontrollként 60, korban és nemben illesztett, mozgásszervi panaszok miatt kezelt beteg szerepelt.
EREDMÉNYEK: 70 beteg kapott nyaki sugárkezelést, átlagéletkoruk a vizsgálat idején 44,6 év volt. Közülük 24 esetben (34,3%) volt pozitív az ultrahanglelet, és ez szignifikánsan több volt, mint a kontrollcsoportban. 50 beteg kezelése során nem részesült nyaki sugárkezelésben (átlagéletkoruk a vizsgálat idején 48,3 év), ebben a csoportban az ultrahangvizsgálat 12 esetben (24%) volt pozitív. A kontroll csoportban 60 beteg szerepelt, közülük nyolcnál (13,3%) volt kimutatható atherosclerosis. A vizsgálat során intimasclerosistól 60%-os szûkületet okozó meszes plaque-ig terjedõ érelmeszesedést észleltünk. Szignifikáns szûkület (>50%) 3 betegnél alakult ki a nyaki irradiációban részesült csoportban. Tüneteket okozó stenosist nem észleltünk.
KÖVETKEZTETÉSEK: A Hodgkin-lymphomás betegek késõi szövõdményekbõl eredõ mortalitásában a carotis-stenosisoknak, jelenleg úgy tûnik, nincs jelentõs szerepe, mégis indokolt a rendszeres szûrõvizsgálatok elvégzése, az egyéb atherogen rizikófaktoroknak a megelõzése és kezelése (dohányzás, hypertonia, diabetes mellitus, hypothyreosis, korai menopausa) a nagy rizikónak kitett betegekben. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 4, 343-347, 2005

Differencies of arteria carotis in patients with Hodgkin's lymphoma. Radiotherapy increases the risk of cardiovascular morbidity. We examined arteria carotis atherosclerosis and stenosis in Hodgkin’s lymphoma patients. We examined arteria carotis of 120 Hodgkin’s lymphoma patients who have been in complete remission for at least 5 years. 70 patients received neck irradiation (mean age at the time of the examination was 44. 6 years). Twenty-four (34.3%) of them had carotis sclerosis or stenosis, and it was significantly more than in the control group [8 out of 60 patients 13.3%)]. Twelve patients of the 50 who did not receive radiotherapy had carotis lesions, and there was no significant difference compared to the control group. Significant stenosis (>50%) was detected in only 3 patients (in the irradiated group). TIA, stroke or amaurosis fugax did not occur. Carotis stenosis does not seem to play a role in late mortality in Hodgkin’s lymphoma, but if the patient has an increased risk for atherosclerotic changes, then regular examinations are necessary, and other risk factors (smoking, hypertension, diabetes mellitus, hypothyreoidism, early menopausa) need to be treated. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 4, 343-347, 2005


Beküldve: 2005. július 20.; elfogadva: 2005. szeptember 6.
Elérhetőség: Dr. Miltényi Zsófia, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Belgyógyászati Intézet, 4004 Debrecen Móricz Zs. krt. 22.; Tel: 52-414-969; E-mail: miltenyi@iiibel.dote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad