MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 4, 2005

 Közlemény

A CLL molekuláris patológiája

Szepesi Ágota

I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az utóbbi néhány év kutatási eredményei jelentõsen megváltoztatták a krónikus limfocitás leukémia (CLL) biológiájára vonatkozó elképzeléseinket. Mára megdõlt az a több évtizeden keresztül uralkodó nézet, mely szerint a CD5-pozitív leukémiás sejtek immunológiailag éretlen, naiv B sejtekbõl származnak, amelyek akkumulációja elsõsorban megnövekedett életidejüknek köszönhetõ. 1999-ben két munkacsoport eredményei is azt bizonyították, hogy az immunglobulin nehézlánc gének (IgH) szomatikus mutációs státusa alapján, a morfológiai szinten egységes, azonban klinikailag heterogén lefolyású betegség két, alapvetõen eltérõ prognózisú csoportra osztható. A legújabb elképzelések szerint mind a két csoport érett, antigénszelekción átesett sejtekbõl alakul ki. Ezt a feltételezést egyrészt a génexpressziós vizsgálatok által mutatott egységes, memóriasejtekre jellemzõ mintázat, valamint a lezajlott antigénszelekciót bizonyító specifikus B-sejt-receptor (BCR) struktúra igazol. A klinikailag eltérõ viselkedés hátterében az antigénstimulációt követõ, BCR által közvetített jelátviteli folyamatok eltérése állhat, amelyben központi szerepe lehet a TCR zéta láncával asszociált tirozinkináz fehérjének (ZAP-70), mivel az emelkedett ZAP-70-expresszió a CLL kedvezõtlen prognózisára utal. A ZAP-70 fehérje expressziója diagnosztikai célú kimutatásának fontos szerepe van a terápia megtervezésében. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 4, 327-330, 2005

Molecular biology of CLL. Recently, major advances have occurred in our understanding of the biology of chronic lymphocytic leukemia (CLL). CD5-positive CLL cells were once assumed to originate from immature, immunologically incompetent B lymphocytes, and to passively accumulate due to increased life time. In 1999, two research groups demonstrated that CLL, which is a morphologically uniform but clinically heterogenous disease, can be classified into two major subgroups on the basis of the mutational status of the immunglobulin heavy chain (IgH) genes. It was also suggested that these two groups both originate from mature cells that have passed the antigen selection process. This hypothesis was confirmed by gene expression studies indicating a uniform pattern characteristic to memory cells, as well as specific B-cell receptor (BCR) structures supporting the existence of a functional antigen selection. The differences in the BCR signal transduction mechanisms may underlie the different clinical behavior in which zeta-associated tirosine kinase (ZAP-70) may play a pivotal role, since elevated ZAP-70 expression is likely to be an unfavorable prognostic factor in CLL. The diagnostic testing for ZAP-70 expression plays an important role in the therapeutic decisions. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 4, 327-330, 2005


Beküldve: 2005. március 1.; elfogadva: 2005. június 3.
Elérhetőség: Dr. Szepesi Ágota, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllõi út 26.; Tel: 06-20-825-0262, Fax: 317-1074; E-mail: agota@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad