MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 4, 2005

 Közlemény

A hormonpótló kezelés hatása az emlõ radiológiai denzitására

Egyed Zsófia1, Péntek Zoltán1, Magyar Zoltán2

1MaMMa Egészségügyi Rt, , Budapest
2I. sz. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

CÉL: A tartós peri- és postmenopausalis hormonpótló kezelés növeli-e számottevõen a mammográfiás emlõdenzitást, és a különbözõ mirigytípusok reakciója azonos-e.
MÓDSZEREK: 1158 tartós, kombinált vagy monofázisos hormonpótló kezelésben részesülõ asszony évenkénti, követéses mammográfiás leletét vizsgáltuk emlõdenzitás-változás szempontjából. Eredményünket összehasonlítottuk 1433 azonos átlagéletkorú, lakossági emlõrákszûrésbôl származó résztvevõ leletével kontrollcsoportként. A hormonpótlós csoportot 1-7 (átlag: 3,44) évig követtük. A kiindulási és a hormonhatásra pár hónap alatt kialakuló, és tovább nem változó emlõdenzitást értékeltük Tabár 5 csoportos kódolt rendszerét használva. Vizsgálataink eredményét statisztikai próbákkal is megerõsítettük.
EREDMÉNYEK: A hormonpótló csoport kezelés elõtt és a lakossági emlõrákszûrésen részt vettek a különbözõ emlõtípusok terén hasonló megoszlást mutattak. Leggyakoribb a glandularis ill. az adiposus involúciót mutató emlõ, melyekbôl a hormonkezelésre várók között 38,9 és 47,9%-ot, a szûrõcsoportban 34,0% ill. 42,2%-ot találtunk. A magas denzitású adenoticus és fibroticus típusok együttesen mindkét csoportban kis hányadban (8,9 és 13,1%) fordultak elõ. A hormonterápia hatására a páciensek 30,8%-ban történt denzitásváltozás, kizárólagosan csak fokozódás. Így a legalacsonyabb denzitású adiposus típus részesedése 47,9%-ról 30,6%-ra csökkent. A galandularis mirigytípus kezelés elõtti 38,9%-a 51,3%-ra növekedett, melynek egyharmadában a mirigytípuson belül kifejezett denzitásfokozódás jött létre. Az adenoticus mirigyszerkezet 3%-ban változott, a fibroticus tömör, denz emlõ pedig egy esetben sem. A vizsgálati évek alatt 142 hormonkezeltnél találtunk és követtünk benignus elváltozást. Szemben a hormonkezeltek 30,8%-os értékével, a benignus elváltozást is tartalmazó csoport tagjai esetében nagyobb arányban, 38,0%-ban volt észlelhetõ denzitásfokozódás.
KÖVETKEZTETÉS: A tartós hormonpótló kezelés a mammográfiás emlõdenzitást számottevõen növeli, de az adenoticus és fibroticus típusok denzitása nem változik. Benignus elváltozás jelenléte esetében a változás még fokozottabb. A megfigyelés jelentõsége abban áll, hogy a denzitásfokozódás a mammográfiás szenzitivitást csökkenti. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 4, 319-325, 2005

The effect of hormone replacement therapy on mammographic density in female breast. BACKGROUND: Mammographic parenchymal patterns are of particular interest because the denser patterns reduce sensitivity and they have been shown to be affected by exogenous oestrogens. PURPOSE: To evaluate the possible effects of peri- and postmenopausal hormone replacement therapy (HRT) on the mammographic density in the different types of parenchymal patterns. Patients and methods: During a period of 7 years (average: 3.44), 1158 women with combined or monophasic HRT were checked with mammography yearly. Their base-line mammograms were compared with those of 1433 screening participants of the same age (average 56 years). Mammograms were evaluated according to the Tabar classification. We studied the changes in density between two examinations in the HRT group, especially in the subgroup with benign lesion.
RESULTS: In comparison of the HRT and screening group, the distribution of their parenchymal patterns were similar. Pattern I (glandular) and II (adipose) eventually dominated, 38.9% and 47.9% in the HRT group, and 34.0% and 42.2% in the screening group. Pattern IV (adenotic) and V (fibrotic) types have been found in 8.9% of the HRT group, and 13.1% of the screening group. During HRT, an increase of breast density has developed after a few months, then it remained unchanged. Density increased in 30.8% of the whole HRT group, and in 38.0% of women who had benign lesions as well. Although there was a significant increase in breast density in case of pattern I-II and III (p=0.0013), pattern IV and V remained totally unchanged. The distribution of the patterns has changed significantly (p=0.0000) during HRT: the proportion of pattern I (glandular) type increased from 38.9% to 51.3%, pattern II (adipose) decreased from 47.9% to 30.6%, while the IV (adenotic) and V (fibrotic) types together showed no change.
CONCLUSION: Careful clinical and mammographical follow-up might be appropriate in women undergoing HRT, especially in those with benign lesion, because the HRT-induced increase in breast density proved significant. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 4, 319-325, 2005


Beküldve: 2005. május 26.; elfogadva: 2005. szeptember 14.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad