MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 4, 2005

 Közlemény

Progressziómentes túlélés vizsgálata petefészekrákos betegek elsõ vonalban alkalmazott paclitaxel-carboplatin kezelését követõen

Lehoczky Ottó, Pulay Tamás

Nõgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A paclitaxel-tartalmú kombinált kemoterápiát világszerte széles körben, így hazánkban is, elsõ vonalban alkalmazzák a petefészekrákos betegek adjuváns kezelésében. A szerzõk a 2002-2005 közötti idõszakban végzett paclitaxel-carboplatin kezelések eredményeit összesítik és hasonlítják a 2002-ben történt elõzõ felmérés adataihoz.
ANYAG ÉS MÓDSZER: Az Országos Onkológiai Intézet Nõgyógyászati Osztályán nyolcvanhat, I-IV. stádiumú petefészekrákos beteget kezeltek 175 mg/m2/3 óra dózisban adott paclitaxel és AUC 5 dózisban adott carboplatin kombinációval. A betegek átlagos életkora 54+/-9,8 év volt. Optimális mûtétre (maximális, 1 cm-nél nem nagyobb maradéktumor-méretet eredményezõ méh-, kétoldali függelék-, valamint csepleszeltávolításra) 43/86 betegben került sor.
EREDMÉNYEk: A 2002-ben még 60%-os daganatmentesség 2005-ben már 31%-ra csökkent. Az optimálisan operált és nem optimálisan operált betegek csoportjában 2002-ben 79% és 42%, 2005-ben pedig 44% és 19% daganatmentesség volt kimutatható. Az optimálisan operált betegekben hosszabb progressziómentes idõszakot regisztráltak, mint a nem optimálisan operáltak között (25 és 11 hónap), és az összes betegben ez 16,5 hónap volt.
KÖVETKEZTETÉS: Az általunk alkalmazott paclitaxel-carboplatin kezeléssel az irodalomban közöltekhez hasonló progressziómentes idõszakot igazoltunk, a követési idõszakban a daganatmentesség aránya 31%-ra csökkent. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 4, 315-318, 2005

Evaluation of progression-free interval in patients with ovarian cancer treated by first-line chemotherapy with paclitaxel and carboplatin. Combination therapy with paclitaxel is widely proposed for first-line adjuvant treatment in ovarian cancer patients in Hungary as well as worldwide. The authors summarize the results of paclitaxelcarboplatin therapy of the years from 2000 to 2002, and compare them to the results observed in 2002.
MATERIAL AND METHODS: 86 patients with ovarian cancer of stage I-IV were treated with the combination with paclitaxel (175 mg/m2, 3 hours) and carboplatin (AUC 5) at the Gynecological Department, National Institute of Oncology, Budapest. Average age of the patients was found 54+/-9.8 years. Optimal surgery (hysterectomy with bilateral adnexectomy and omentectomy with a maximal residual tumor burden of 1 cm) was done in 43 of the 86 patients.
RESULTS: Tumor-free status was found in 60% and 31% of the patients in 2002 and 2005 respectively. Tumor-free status was observed in the groups of optimally operated and non-optimally operated patients in 79% and 42% in 2002 and in 44% and 19% in 2005. Median progression-free interval was higher in the optimally than in the nonoptimally operated patients (25 and 11 months), and was resulted in 16.5 months of all patients.
CONCLUSION: Our paclitaxel-carboplatin treatment resulted in a similar progression-free interval as that was found in the literature, however, the ratio of tumor-free patients decreased to 31% during the follow-up time (median: 41 months). Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 4, 315-318, 2005


Beküldve: 2005. június 13.; elfogadva: 2005. augusztus 1.
Elérhetőség: Dr. Lehoczky Ottó, Nõgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 1-224-8600, Fax: 1-224-8620

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad