MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 4, 2005

 Közlemény

A sugárkezelés hatására létrejött érdenzitás-változás a terápia eredményességének prediktora mesopharynxrák esetében

Lövey József1, Lukits Júlia2, Remenár Éva3, Koronczay Krisztina1, Kásler Miklós3, Németh György1, Tímár József2

1Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Tumor Progressziós Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Fej-nyak Sebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

CÉLKITÛZÉSEK: Prospektív tanulmány keretében vizsgáltuk az érdenzitás (mikrovaszkuláris denzitás, MVD) és a sugárkezelésre létrejött érdenzitás-változás jelentõségét egyedüli sugárkezeléssel ellátott, helyileg elõrehaladott szájgaratrákban szenvedõ betegeknél.
BETEGANYAG ÉS MÓDSZEREK: Harmincöt, laphámkarcinóma szövettanú szájgaratrákban szenvedõ betegtõl a sugárkezelés elõtt és 20 Gy dózis elérése után biopsziát vettünk a primer tumorból. Meghatároztuk a szövettani grade-et, a mitotikus aktivitási indexet (MAI) és az MVD értékét mind a két mintában. A kapott eredményeket összevetettük a daganat kiterjedésével, a sugárkezelésre adott objektív válasszal, valamint a progressziómentes és teljes túléléssel.
EREDMÉNYEK: Azt találtuk, hogy a grade, a MAI és az MVD nincs összefüggésben a primer tumor kiterjedésével, vagy a nyirokcsomóáttétek kialakulásával. Az objektív válaszarányt a betegség stádiuma és a 20 Gy dózis utáni mintában mért MVD befolyásolta szignifikánsan. A kezelés elõtti MVD nem volt befolyással a túlélésre, míg a 20 Gy utáni alacsony MVD esetén a teljes túlélés szignifikánsan jobb volt, a progressziómentes túlélésben pedig hasonló irányú statisztikai trend mutatkozott.
KÖVETKEZTETÉSEK: Tanulmányunkban kimutattuk, hogy a sugárkezelés hatására a daganatokban létrejött érdenzitás-csökkenés a kezelésre adott válasz és a túlélés prediktora. Ez az eredmény összhangban van azon preklinikai kutatások eredményeivel, melyek kimutatták, hogy a sugárkezelés endothelsejtek elleni hatása a sugárhatás fontos tényezõje. A sugárkezelés hatására létrejött érdenzitás meghatározása a terápiás válasz korai predikciója révén alkalmas lehet azon betegek kiválasztására, akiknél intenzívebb kezelés jobb terápiás eredményt hozhat. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 4, 307-313, 2005

Radiation-induced alterations in microvessel density as predictor of treatment efficiency in oropharyngeal cancer. In this prospective study we have evaluated the predictive role of intratumoral microvessel density (MVD) for the therapeutic response and progression of inoperable oropharyngeal cancer (OPCC) treated with radiotherapy. Thirty-five OPCC patients were enrolled in this study. Biopsies from the primary tumor were taken before and after 20 Gy irradiation. Pathological factors such as histological grade, mitotic activity index and MVD were determined in both samples. Correlations of these factors with response to therapy, progression-free and overall survival were analyzed after a follow-up period of a minimum of 50 months. Objective response and survival was independent of the pretreatment MVD of OPCC. On the other hand, objective response was significantly affected by stage and low posttreatment MVD. Response to irradiation, and therapy-induced low postirradiation MVD were significant indicators of better overall and progression-free survival. We have shown in this small exploratory study that the anti-angiogenic effect of irradiation has a predictive value of the success of radiotherapy in locally advanced OPCC and can be used to select a radioresistant patient population which might require a more aggressive protocol. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 4, 307-313, 2005


Beküldve: 2005. augusztus 10.; elfogadva: 2005. november 24.
Elérhetőség: Dr. Lövey József, Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 1-224-8600, Fax: 1-224-8620; E-mail: lovey@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad