MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 4, 2005

 Egyéb

A nyelvgyökrák sugárkezelése: korszerû technikák és besugárzástervezés

Takácsi Nagy Zoltán, Vízkeleti Júlia, Major Tibor

Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

CÉL: A hagyományos besugárzástervezés kvantitatív, számítógépes összehasonlítása a computertomográfia (CT) alapú tervezéssel, valamint a percutan boost irradiatio számítógépes modellezése és összevetése az interstitialis sugárkezeléssel a környezõ ép szövetek sugárterhelése szempontjából nyevgyöktumor brachyterápiájában.
MÓDSZEREK: A hagyományos és konformális tervek összehasonlításakor tíz alkalommal a brachyterápia tervezéséhez szükséges CT-felvételeken a céltérfogat berajzolása mellett létrehoztuk egyrészt a konformális tervet, másrészt a hagyományos tervezés háromdimenziós dóziseloszlását oly módon, hogy az applikátoroktól fix referenciapontokat adtunk meg. Az analízishez felhasználtuk a V100, V150, DNR és CI paramétereket. Összehasonlítottuk 10 beteg boost külsõ irradiatióra és interstitialis brachyterápiára egyazon CT alapján készült konformális terveit a védendõ szervek (mandibula, parotis, medulla spinalis) sugárterhelése szempontjából. Minden egyes tervnél dózis-térfogat hisztogramok segítségével meghatároztuk a védendõ szervek sugárterhelését. Percutan besugárzásnál a maximális dózis (Dmax) és az elõírt dózis hányadosával, a brachyterápia terveinél pedig a DNR-rel jellemeztük a dóziseloszlás homogenitását. A védendõ szervekben kiszámítottuk a maximális dózis mértékét.
EREDMÉNYEK: A céltérfogat dózisfedettsége (CI) nagyobb a konformális terveken, amelyeken a céltérfogat 87%-a, míg a hagyományos terveken 78%-a kapta meg átlagosan az elõírt dózist. A védendõ szervek sugárterhelése - jobb dózishomogenitás mellett - a külsõ radioterápiánál bizonyult nagyobbnak. Az állcsontban a maximális dózis mindig meghaladta az elõírtat, átlagosan 6%-kal volt magasabb. Az interstitialis kezelésnél ugyanez az érték átlagosan 33%-kal kisebb, mint az elõírt dózis.
KÖVETKEZTETÉS: A céltérfogat pontos meghatározásához és a referenciadózissal fedettség
javításához diagnosztikus CT, illetve CT-alapú tervezés indokolt minden betegnél. A kiegészítõ BT a dózishomogenitás szempontjából kedvezõtlenebb, de a környezõ ép szövetek sugárterhelése szempontjából elõnyösebb, mint a boost percutan irradiatio. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 4, 304-304, 2005

A nyelvgyökrák sugárkezelése: korszerû technikák és besugárzástervezés. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 4, 304-304, 2005


Elérhetőség: Dr. Takácsi Nagy Zoltán, Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad