MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 4, 2005

 Egyéb

A brachyterápia szerepe a korai emlõrák sugárkezelésében

Polgár Csaba, Lövey Katalin, Major Tibor

Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az emlõrák sugárkezelésében a szövetközi brachyterápia régóta alkalmazott kezelési módszer. Magyarországon Kisfaludy Pál az 1930-as évek elején vezette be az emlõtûzdelést Ra-226 izotóppal. A szervmegtartó emlõmûtét elfogadottá válásával az utóbbi évtizedekben mind az in situ (St. 0), mind a korai invazív (St. I-II) emlõrák kezelésében jelentõsen felértékelõdött a sugárkezelés, illetve a brachyterápia szerepe is.
1.) Emlõmegtartó mûtét és 45-50 Gy külsõ besugárzás után - magas rizikójú esetekben - a tumorágy kiegészítõ, ún. boost brachyterápiája standard kezelésnek számít. Három randomizált vizsgálat (Lyon, EORTC 22881, OOI) igazolta, hogy a tumorágy kiegészítõ besugárzása jelentõsen javítja a helyi daganatmentességet. A bõrfelszín alatt 2,5 cm-nél mélyebben fekvõ tumorágy esetén brachyterápiával kedvezõbb dóziseloszlás érhetõ el, mint a percutan boost technikákkal. Számos tanulmány igazolta, hogy mind az LDR, mind a HDR technikával végzett boost besugárzás megfelelõ lokális tumorkontrollt biztosít, és nem rontja a kozmetikai eredményeket.
2.) A tumorágy egyedüli brachyterápiája, az 5-7 nap alatt elvégezhetõ ún. akcelerált parciális emlõbesugárzás lokális recidíva szempontjából alacsony rizikójú betegeknél az 5-6 hetes külsõ besugárzás alternatívája. Három - illesztett kontrollcsoporttal végzett - összehasonlító vizsgálat (Beaumont Hospital, Oshner Clinic, OOI) 5-7 éves eredményei (3. szintû evidencia) szerint válogatott betegcsoportban, a megfelelõ minõségbiztosítás mellett végzett egyedüli akcelerált parciális emlõ-brachyterápia azonos helyi daganatmentességet és túlélést biztosít, mint a teljes emlõ-teleterápia. Az OOI randomizált vizsgálatának eredményei szerint az egyedüli tumorágy-brachyterápia azonos 4 éves lokális daganatmentességet biztosított, mint a teljes emlõ teleterápiája (95% vs. 93,8%; p=0,61). Az egyedüli brachyterápiára alkalmas betegcsoport pontos meghatározása a folyamatban lévõ, multicentrikus fázis III vizsgálatok (NSABP-B39/RTOG 0413, GECESTRO) eredményei alapján lesz lehetséges. Az akcelerált parciális emlõbesugárzás újabb módszereinek (perioperatív intracavitalis brachyterápia, 3D konformális ill. intenzitás-modulált teleterápia) klinikai kipróbálása folyamatban van. Az egyszeri dózisú intraoperatív radioterápia (IORT) hatékonyságát 2 randomizált tanulmányban (ELIOT-Milánó, TARGIT-London) vizsgálják.
3.) Az elõzetes emlõmegtartó mûtét és külsõ besugárzás után az azonos oldali emlõben kialakult lokális recidívák, ill. második emlõtumorok kezelésének új lehetõsége a második emlõmegtartó mûtét és a tumorágy reirradiációja szövetközi brachyterápiával. A reexcisiót követõ perioperatív brachyterápia a biztató nemzetközi és hazai eredmények alapján a mastectomia alternatívája lehet a lokális emlõrecidívák válogatott eseteiben. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 4, 303-303, 2005

A brachyterápia szerepe a korai emlõrák sugárkezelésében. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 4, 303-303, 2005


Elérhetőség: Dr. Polgár Csaba, Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad