MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 4, 2005

 Egyéb

Radiokemoterápia a Fõvárosi Onkoradiológiai Központban

Naszály Attila, Patonay Péter, Nemeskéri Csaba

Onkoradiológiai Központ, Fõvárosi Önkormányzat Kórháza, Budapest

CÉLKITÛZÉS: A Fõvárosi Onkoradiológiai Központban történõ radiokemoterápiás kezelések történetérõl és fejlôdésérõl számolnak be a kezdetektõl napjainkig.
ANYAG ÉS MÓDSZER: A radiokemoterápiát az 1970-es évek közepétõl alkalmazzák az Intézetben. A kezdeti nemzetközi tapasztalatokra alapulva, azokkal egy idõben történtek az elsõ kezelések elõrehaladott fej-nyaki laphámrákos betegeken (5-FU + telekobalt). Az elsõ tapasztalatokról 1976-ban számoltak be (15 beteg). Az 5-FU adásával kombinált low-dose-rate brachyterápiát is ekkor alkalmazták elõször elõrehaladott méhnyakrákban. II stádiumban 5,4%-kal, III stádiumban 10,1%-kal javultak az eredmények a történeti kontrollcsoportokhoz viszonyítva. Az 1980-as évek elején a radiokemoterápia iránti szakmai érdeklõdés csökkent a sugárterápiában bekövetkezett technikai fejlõdés eredményeként, ez utóbbitól várták a lokoregionális kontroll javulását. Ez azonban csak részben következett be. Az 1990-es évek elejétõl a radiokemoterápia ismét elõtérbe került, ekkor már a korszerû citosztatikumok (az 5-FU mellett platina-derivátumok, Mitomycin, stb.) és a CT-alapú besugárzástervezés is rendelkezésre álltak. A Radiokemoterápiás Részleg 1986-ban alakult az Intézetben, feladata a konkomittáló radiokemoterápia alkalmazása szolid tumoroknál.
KÖVETKEZTETÉSEK: A konkomittáló radiokemoterápiát alkalmazzuk a fej-nyaki-, méhnyak-, emésztõtraktus- (oesophagus, rectum, anus), tüdõ-, hólyag- és emlõrákoknál, valamint lágyrész-szarkómáknál. A módszer jól kombinálható üregi highdose-rate afterloading kezeléssel is (oesophagus, tüdõ). Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 4, 302-302, 2005

Radiokemoterápia a Fõvárosi Onkoradiológiai Központban. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 4, 302-302, 2005


Elérhetőség: Dr. Naszály Attila, Onkoradiológiai Központ, Fõvárosi Önkormányzat Kórháza, Budapest

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad