MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 4, 2005

 Egyéb

Klinikai gyakorlat és kutatás az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztályán

Fodor János

Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az 1990-es évektõl a gyógyításnak új paradigmája van: a kezeléseknek, így a sugárkezelésnek is, tudományos bizonyítékokon kell alapulnia. Sugárterápiában az evidenciákra alapozott kezelésnek alapfeltétele a korszerû technikai háttér és módszerek biztosítása. Az Országos Onkológiai Intézetben a korszerû sugárterápiás osztály az 1990-es években alakult ki. Az önálló brachyterápiás részleg megteremtése lehetõvé tette, hogy az intracavitalis és interstitialis eljárásokat szélesebb körben (nõgyógyászati, fej-nyaki, emlõ-, prosztata-, bronchus-, pancreasrák) alkalmazzuk. A három új lineáris gyorsító közül az 1998-ban installált már sokszeletes kollimátorral és EPID-del is rendelkezik. A 3D-s tervezõ rendszer (2000-tõl) és a digitális képalkotás (CT-n kívül MRI is 2000-tôl) használatával egyre gyakoribbá vált a konformális kezelés. A géppark és a személyállomány bõvítésével a kezelt betegek száma megduplázódott az utóbbi 10 évben. A korszerû eljárások bevezetésével a klinikai kutatómunka színvonala is jelentõsen emelkedett. A sugárkezelés hatását tanulmányozó prospektív klinikai vizsgálatokat kezdeményeztünk, illetve nemzetközi multicentrikus randomizált vizsgálatokhoz csatlakoztunk. 2004-ben 6206 járó- és 1000 fekvõbeteget kezeltünk. A brachyterápiás kezelések száma 1206, a teleterápiás mezõk száma összesen 236 442 volt. A speciális technikát igénylõ kezelések száma is jelentõs volt: sztereotaxiás agybesugárzás 136, egésztest-besugárzás 36, szemlencsekímélõ eljárás 59, prosztata-brachyterápia 44, teljes testfelszín-besugárzás 2. A jó színvonalú kezelések végzésének fontos feltétele a minõségbiztosítási program folyamatos frissítése és a heti rendszeres audit. A 2004. évi minõségbiztosítás jellemzõi: a kuratív/palliatív kezelések aránya 60/40 volt, egyedi blokkot használtunk a betegek 42%-ánál, sokszeletes kollimátort 21%-nál, 3D dózisszámítás történt 58%-nál, konformális volt a kezelés 15%-nál, és digitális-filmes verifikáció történt a kezelések 71%-ánál. Az összes beteg 32%-át emlõrák miatt kezeltük. Így érthetõ, hogy az emlõrákkal kapcsolatos nyitott kérdésekben intenzív a klinikai kutatás is. A nyitott kérdések megválaszolására négy prospektív vizsgálatot kezdeményeztünk és öt multicentrikus vizsgálatban veszünk részt. A preoperatív brachyterápia értékét a nõgyógyászati daganatok kezelésében multicentrikus vizsgálatban tanulmányozzuk. A brachyterápiás ''boost'' szerepét a lokalizált prosztatarák gyógyításában prospektív tanulmány keretében vizsgáljuk. A lokálisan elõrehaladott fej-nyaki daganatok radiokemoterápiás kezelésére (optimális gyógyszeres kombináció) randomizált vizsgálatot terveztünk. A malignus gliomák sikeresebb kezelésére a vitális képleteket kímélõ dóziseszkalációs eljárást vezettünk be. A szem- és orbitális daganatok kezelésére szemlencsekímélõ technikát dolgoztunk ki, és a toxicitás kockázatát csökkentõ hatást prospektíven vizsgáljuk. A dóziskonformitást és -homogenitást hagyományos és optimalizált brachyterápiás rendszerekben vizsgáljuk emlõ-, fej-nyaki és prosztatadaganatos betegeknél. Az intenzív klinikai kutatómunkának köszönhetõen az osztály publikációs tevékenysége jelentõs. 2002 óta az évi összes impact faktor 20 felett van: 2002-ben 38,153, 2003-ban 21,958 és 2004-ben 25,539 volt. A tudományos tevékenység elismertségét jelzi a felkért elõadások száma (2004-ben 11), és a külföldi folyóiratoknak végzett rendszeres lektorálási tevékenység is (2004-ben összesen 9: Brachyterapy 2, Cancer
2, J Am Acad Dermatol 2, Radiother Oncol 1, Strahlenther Onkol 2). Osztályunkon folyamatban van az intenzitás-modulált sugárterápia és a CT-szimulálás bevezetése. Reményeink szerint a CT-MRI-képfúzió mellett a közeli jövõben lehetõségünk lesz CT-PET használatára is. Az új képalkotó eljárásokkal nem csak térbeni, hanem biológiai-anyagcseréhez tartozó információkat is nyerhetünk a daganatról. A daganatok ultrakonformális kezelése tovább növeli a gyógyítás színvonalát, és az új módszerek alkalmazása kiszélesíti a klinikai kutatási tevékenységet is. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 4, 298-298, 2005

Klinikai gyakorlat és kutatás az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztályán. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 4, 298-298, 2005


Elérhetőség: Dr. Fodor János, Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad