MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 4, 2005

 Egyéb

Nagy dózisteljesítményû brachyterápiás ''boost'' besugárzás a lokalizált prosztatarák sugárkezelésében

Ágoston Péter, Somogyi András, Major Tibor

Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

CÉLKITÛZÉS: Az UH-vezérelt interstitialis prosztata-brachyterápiával (BT) szerzett tapasztalataink bemutatása az elsõ 80 beteg kapcsán.
BETEGEK ÉS MÓDSZEREK: 2001 és 2005 között, 80 klinikailag lokalizált, közepes (n=30) vagy nagy (n=50) kockázatú prosztatatumoros betegnél (70 közülük hormonblokádot is kapott) végeztünk konformális teleterápiát és Ir-192 HDR BT boost besugárzást. Nagy kockázatú esetben 44-46 Gy-t adtunk a kismedencére, majd a prosztatára és a vezikulákra 60 Gy-ig egészítettük ki a dózist, CT-tervezés alapján. Közepes kockázatnál a konformális külsõ sugárkezelés csak a prosztatára és vezikulákra történt. A BT boost kezelést spinalis anesztéziában végeztük a percutan kezelés 1-4. hetében. Transrectalis UH-vezérlettel a prosztatába a gáton keresztül fémtûket implantáltunk. A kezelési terv a transversalis UH-síkokra történt. A céltérfogat az egész prosztata volt. A prosztatára elõírt medián dózis 10 Gy
volt. A targetvolumen 90%-át lefedõ dózist (D90), illetve a rectum és urethra maximum dózisát számoltuk. A PSA (prosztataspecifikus antigén) értékeket és az akut mellékhatásokat monitoroztuk és dokumentáltuk.
EREDMÉNYEK: A kezelést minden betegnél befejeztük. A medián prosztatavolumen és átlagos tûszám 24 cm3 (range: 6-54 cm3) és 14 (range: 5-21) volt. A számított átlagos, maximális urethra- és rectum-referenciadózis 7,3 Gy (r.: 3,2-10 Gy) és 12,1 Gy (r.: 9,9-12,9 Gy) volt. Az átlagos D90, a céltérfogat minimum dózisa és a lefedettségi index 105% (r.: 71-118%), 8 Gy (r.: 3,5-9,4 Gy) és 93% (r.: 72-98%) volt. Perioperatív szövõdményt (makroszkópos hematúria) 21 betegnél detektáltunk, minden esetben átmeneti jelleggel. Akut >=grade 2 gastrointestinalis toxicitás 10 (15%), urogenitális toxicitás 27 (34%) esetben fordult elõ. Grade 3 proctitis vagy cystoprostatitis 2 (2,5%), illetve 4 (5%) betegnél alakult ki. Grade 4 toxicitást nem észleltünk. A kezelés végétõl számított medián követési idõ 16 hónap volt (r.: 3-45 hó). Egy betegnél 26 hónappal az irradiatiót követõen PSArelapszus alakult ki. 79 beteg életben van (99%). Egy beteg pancreasrákban halt meg. 16 hónapos medián követés után a prosztatarák-specifikus és relapszusmentes túlélés 100%, illetve 98%-os volt.
KÖVETKEZTETÉSEK: Bemutattuk a prosztatatumor sugárkezelése során végzett interstitialis BT boost kezelési metódusunkat. Az UH-vezérelt besugárzás a legtöbb esetben jó dozimetriát eredményezett. A perioperatív és akut mellékhatások aránya az irodalomból ismert értékeknek megfelel. A biokémiai tünetmentesség aránya igen jó, de a követés még rövid. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 4, 297-297, 2005

Nagy dózisteljesítményû brachyterápiás ''boost'' besugárzás a lokalizált prosztatarák sugárkezelésében. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 4, 297-297, 2005


Elérhetőség: Dr. Ágoston Péter, Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad