MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 3, 2005

 Közlemény

Számítógépes besugárzástervezés: visszatekintés és korszerû módszerek

Varjas Géza, Pazonyi Béla, Forgács Gyula

Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

CÉL: A besugárzástervezés fejlõdésének a bemutatása az Országos Onkológiai Intézetben az 1970-es évektõl napjainkig.
MÓDSZEREK: Bemutatjuk a besugárzástervezés módszereit és eszközeit, különös tekintettel a fenti idõszak alatt az Intézetben kifejlesztettekre.
EREDMÉNYEK: A besugárzástervezés kezdetben kizárólag az Intézetben készített eszközökkel történt: testkontúrfelvevõ, sematizált anatómiai metszetek, ezek vetítésére és rajzolására alkalmas ún. besugárzástervezõ asztal, a testkontúr görbültségének megfelelõen kiszámított, megszerkesztett izodózisgörbe-archívum. Nagy elõrelépést jelentett, amikor az izodózisgörbék kézi összeadását felválthattuk a számítógépes dóziseloszlás-számításokkal. Ez akkor vált lehetõvé, amikor az Intézet szervezésében elkezdett mûködni a Számítógépes Országos Besugárzástervezési Hálózat 1978-ban. A korszerû besugárzástervezést az Intézetben (és Hazánkban is) akkortól számítjuk, amikor 1981-ben az Orvostovábbképzõ Intézettel együttmûködve nagyszámú betegnél összekapcsolhattuk a számítógépes dóziseloszlás-számításokat a CT-képek alkalmazásával. 1991-ben vásároltuk meg az akkor korszerûnek számító Siemens gyártmányú MEVAPLAN besugárzástervezõ rendszert, és itt már a CT-adatokat hajlékony (floppy) lemezen kaptuk. Az igazi 3D tervezéseket lehetõvé tevõ besugárzástervezõ rendszer (ADAC Pinnacle) 2000-tõl áll rendelkezésre. A CT, a tervezõ rendszer és a korszerûbb gyorsítóink számítógépes hálózatba vannak kötve. A tervek pontos végrehajtását betegpozicionáló, rögzítõ és ellenõrzõ (portal film és EPID) eszközök biztosítják. Saját készítésû eszközeink tovább növelik a besugárzástervezésre és a sugárkezelésekre vonatkozóan az egyre inkább elõtérbe kerülõ pontossági igények teljesülését: beállító tükrök a besugárzóknál, CT-nél speciális jelölés, blokkok precíziós készítéséhez és ellenõrzéséhez szükséges rendszer, multileaf kollimátor röntgenszimulátorhoz. 2005-ben bevezetjük a legkorszerûbb sugárkezelési eljárást, az intenzitásmodulációs sugárkezelést (IMRT), melyhez a szükséges eszközöket már megvásárolta az Intézet.
KÖVETKEZTETÉSEK: Az Intézetben a besugárzástervezés a vizsgált idõszak alatt széles ívû fejlõdésen ment keresztül, amelyre az a jellemzõ, hogy a korszerû technika és módszerek megvásárlása mellett mindig jelen volt az egyéni kezdeményezés, amely lehetõvé tette a minõségi többlet létrehozását a betegellátásban. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 3, 245-249, 2005

Computerized treatment planning: from the beginning to modern methods.. PURPOSE: To present the development of treatment planning methods at the National Institute of Oncology (NIO) from 1969 till 2005.
METHODS: The methods and devices of treatment planning is described chronologically.
RESULTS: First we did the treatment planning with in-house made devices: body contour drawing instrument, simplified anatomical cross sections, treatment planning table for the cross section projection, archives of isodose curves adjusted to body contours, etc. It was a significant improvement when the graphical addition of isodose curves was followed by computerized dose calculation. In 1978 the work of the Computerized National Treatment Planning Network was started. The Network was organized by IAEA, Ministry of Health Hungary and NIO. The modern treatment planning started at NIO in 1981. From this year, the treatment planning was based on CT, using the CT apparatus of the Medical Postgraduate University. In 1991 a Siemens MEVAPLAN treatment planning system was installed at NIO. The CT data were transferred to the system via floppy disk. The 3D treatment planning program (Pinnacle software of ADAC) started in 2000. The CT, the treatment planning system and newer linear accelerators are connected through the computerized radiotherapy network. Patient positioning, fixing and control devices (mask, EPID etc.) increased the efficacy of the treatment. In-house made devices help this aim too: mirrors at the linear accelerators, special skin marks for CT, block verification unit, multileaf collimator for x-ray treatment simulator. In this year the intensity-modulated radiotherapy (IMRT) will be started at NIO.
CONCLUSIONS: The treatment planning at NIO developed to high degree during the investigated time, and it had a considerable effect on the efficacy of radiotherapy. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 3, 245-249, 2005


Beküldve: 2005. május 31.; elfogadva: 2005. augusztus 8.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad