MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 3, 2005

 Közlemény

Az elsõ hazai sztereotaxiás agyi sugársebészeti rendszer továbbfejlesztése

Kontra Gábor1, Fedorcsák Imre2, Bajcsay András1

1Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, , Budapest
2Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, , Budapest

CÉLKITÛZÉS: Az 1991-tõl üzemelõ elsõ hazai agyi sztereotaxiás sugársebészeti rendszert a Neptun 10p lineáris gyorsítóra, Leksell-típusú sztereotaxiás keretet alkalmazva építettük meg. 2000 júliusáig 624 kezelést végeztünk ezzel a rendszerrel. Célkitûzésünk volt sugársebészeti rendszerünk üzembiztonságának növelése, alkalmazhatóságának kiterjesztése más sztereotaxiás keretekre, és a kezelhetõ célterület-tartomány kiszélesítése.
ESZKÖZ ÉS MÓDSZER: Sugársebészeti rendszerünk üzembiztonságának növeléséhez a rendszert úgy alakítottuk át, hogy az a Mevatron KD lineáris gyorsítóval és a Neptun 10p lineáris gyorsítóval is alkalmazható legyen. Így az egyik gyorsítónak a sztereotaxiás keret koponyára történt felfúrása utáni meghibásodása esetén a kezelés még aznap elvégezhetõ a másik gyorsítóval. Ehhez a Mevatron KD gyorsítóra szerelhetõ új sugársebészeti végkollimátor-tartót építettünk. A rendelkezésre álló kollimátorbetétek számát megnöveltük, így jelenleg a kör alakú mezõk átmérõje 5 mm-tõl 42,5 mm-ig változtatható 2,5 mm-es lépésekben. A két gyorsító asztalának eltérõ mérete miatt a meglévõ sugársebészeti állványt úgy alakítottuk át, hogy az mindkét gyorsítóval kompatibilis legyen. A sugársebészeti állványhoz reprodukálhatóan felszerelhetõ olyan adapter lapokat készítettünk, amelyek lehetõvé teszik Riechert/Mundinger (F. L. Fischer), CRW és BrainLAB sztereotaxiás keretek alkalmazását is.
EREDMÉNYEK: Az új sugársebészeti végkollimátor által definiált sugársebészeti izocentrum átmérõje 1 mm-nél kisebbnek adódott a Mevatron KD lineáris gyorsítóval. A Lutz-teszt szerint ez az izocentrum 0,5 mm-en belül egybeesik az asztal forgástengelyével. A fantomtesztek eredményei alapján sugársebészeti rendszerünk teljes térbeli pontatlansága Mevatron KD gyorsítóval és Leksell-típusú sztereotaxiás kerettel nem haladta meg az 1,3 mm-t.
KÖVETKEZTETÉS: A Mevatron KD lineáris gyorsítóra kiterjesztett sugársebészeti rendszer az eddig elvégzett 662 kezelés tapasztalatai, valamint a fantomtesztek alapján az eredeti rendszernél nagyobb üzembiztonsággal, szélesebb körben, ugyanakkor azzal azonos pontossággal alkalmazható. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 3, 229-233, 2005

Improvement of the first cerebral stereotactic radiosurgery system of Hungary. OBJECTIVE: The first cerebral stereotactic radiosurgery system in Hungary was built in 1991. This system was based on a Leksell stereotactic head frame and a Neptun 10p linear accelerator. We performed 624 radiosurgery treatments with this system between 1991 and 2000. Our objective was to increase the reliability of operation and to extend the applicability of our radiosurgery system.
METHODS AND MATERIALS: We modified our stereotactic floor stand with specially designed adapter plates to make it compatible with the Mevatron KD and Neptun 10p linear accelerators and other stereotactic head frames (Riechert-Mundiger, CRW and BrainLab). We made a new tertiary collimator holder attachable to the Mevatron KD linac. The range of treatable cerebral lesion was increased from 10-30 mm to 5-42.5 mm with additional collimator inserts. With the above modifications our radiosurgery system is compatible simultaneously with the Neptun 10p and the Mevatron KD linear accelerators. This way we were able to increase the reliability of operation of the system, as the treatment can be performed with the Neptun 10p linac in case of breakdown of the Mevatron KD linac after fixation of the head frame to a patient’s skull.
RESULTS: The measured diameter of the radiation isocenter defined by the new radiosurgery collimator was less than 1 mm with the Mevatron KD linac. According to the Lutz-test the distance between the radiosurgery isocenter and the rotation axis of ZIV treatment table was less than 0.5 mm. Results of phantom test showed that the overall spatial precision of our modified radiosurgery system was better than 1.3 mm with Leksell head frame.
CONCLUSIONS: On the basis of experiences with 662 patients' radiosurgery treatments, the extension of our first cerebral radiosurgery system to Mevatron KD linear accelerator resulted in a more reliable operation. In accordance with our phantom tests the extension of the original system did not worsen its overall spatial precision. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 3, 229-233, 2005


Beküldve: 2005. május 5.; elfogadva: 2005. augusztus 4.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad