MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 3, 2005

 Közlemény

Szemészeti lokalizációjú lymphomák külsõ sugárkezelése szemlencsekímélõ eljárásokkal

Bajcsay András, Kontra Gábor, Forgács Gyula, Fodor János

Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

CÉLKITÛZÉS: Szemkörüli lymphomák szemlencsekímélõ technikákkal történt külsõ sugárkezelésének értékelése.
ANYAG ÉS MÓDSZER: 1991 és 2001 között az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Osztályán kezelt 92 szemészeti lymphomás betegnél a lokalizációtól függõen elektron- és/vagy fotonbesugárzás történt. Az átlagos életkor 63 év (tartomány: 26-89 év), a nõ/férfi arány 1,3 volt. A betegek 72%-át I.E stádiumba soroltuk. Szövettanilag 85 beteg (92,4%) Grade I, míg 7 beteg (7,6%) magasabb grádusú volt. Az alacsony malignitásúak 24-32 Gy, a magasabb fokozatúak 34-40 Gy dózist kaptak.
EREDMÉNYEK: A lokális remissziós ráta 94,4% volt (CR: 78,8%, PR: 15,6%). Nem volt változás 2,3%-nál, míg progressziót észleltünk 3,3%-nál. Mérsékelt és közepes fokú korai mellékhatás 28%-ban, késõi mellékhatás 3%-ban fordult elõ.
KÖVETKEZTETÉS: Szemgolyó- és szemlencsevédelem alkalmazásával a szemészeti lymphomák külsõ sugárkezelése hatásos és biztonságos. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 3, 215-219, 2005

Lens-sparing external beam radiotherapy of periocular lymphomas. PURPOSE: The presentation of techniques and results of lens-sparing external beam radiotherapy of patients with ophthalmologic lymphomas.
MATERIAL AND METHODS: From 1991 to 2001, at the Department of Radiotherapy of the National Institute of Oncology, Budapest, 92 patients with periocular lymphomas were treated by photon and/or electron beam irradiation depending on the localization. Mean age was 63 years (range: 26-89 years) and the male/female ratio was 1.3. According to the Ann Arbor classification, 72% were in stage I.E. Histologically 85 patients (92.4%) were Grade I while 7 patients (7.6%) presented with higher grade disease. In case of low-grade lymphoma, a dose of 24-32 Gy was delivered, and for higher grade of malignacy we applied 34-40 Gy total dose, using 1.8-2 Gy daily fractions.
RESULTS: The local remission rate was 94.4% (CR: 78.8% and PR: 15.6%). There was no change in 2.3%, and 3.3% showed progression. Mild and intermediate acute side effects occurred in 28%, and the incidence of chronic late complications was 3%.
CONCLUSION: External beam radiotherapy applying lenssparing methods is safe and effective in the treatment of periocular lymphomas. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 3, 215-219, 2005


Beküldve: 2005. június 6.; elfogadva: 2005. augusztus 3.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad