MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 2, 2005

 Közlemény

A neoadjuváns terápia szerepe a lokálisan elõrehaladott, III. stádiumú nem kissejtes tüdõrákos betegek kezelésében

Balikó Zoltán, Sárosi Veronika

Tüdõgyógyászat, Baranya Megyei Kórház, Pécs

A DOLGOZAT CÉLJA: elsõsorban az elmúlt 10 év során a lokálisan kiterjedt, III. stádiumú nem kissejtes tüdõrákban (NSCLC) szenvedõ betegek neoadjuváns kezelésével nyert tapasztalatok elemzése.
MÓDSZER: 51 közlemény (elsõsorban retrospektív és prospektív tanulmányok, valamint review-k) áttekintése a neoadjuváns kezelések hatásosságának megítélése céljából.
EREDMÉNYEK: A III. stádiumú NSCLC betegségben a tanulmányok eltérõ neoadjuváns kezelési módokról számolnak be. A közleményekben nemcsak a betegek beválogatása, hanem a kemoterápiás protokollok, a radioterápiával történõ kombinálás idõzítése és a radioterápia dózisai is heterogének. A legtöbb tanulmány a konkurráló kemoradioterápia elõnye mellett szól. A kemoterápiának platina-bázisúnak kell lennie, melyet az újabb szerekkel javasolnak kombinálni. A neoadjuváns kezelést követõ mûtét biztosítja a legjobb lokális kontrollt. A mûtét során lobektómiára, pulmonektómia helyett lehetõség szerint ''sleeve'' reszekcióra kell törekedni. A legjobb prognosztikai tényezõ az R0 mûtét és a mediastinalis nyirokcsomó-státus alacsonyabb stádiumba kerülése, a downstaging. A betegek legtöbbször távoli áttétek, gyakran agyi áttétek következtében halnak meg, ezért egyre többen javasolják a preventív koponyairradiációt.
KÖVETKEZTETÉSEK: A jobb összehasonlíthatóság és az egységes terápiára törekvés céljából a III. stádiumú NSCLC esetekben alcsoportok képzésére van szükség. A T4 daganat (a pleuritis carcinomatosa kivételével) inkább lokoregionális betegségnek, az N2/N3 csoport inkább szisztémás megbetegedésnek felel meg. A betegek várható 5 éves túlélésében a bi- vagy trimodalitású kezelésekkel további 3-7% körüli javulást lehet elérni. Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni a III. stádium heterogenitását. Nyitott kérdés, hogy a III. stádiumon belül kik járnak jobban a neoadjuváns kezelést követõ mûtéttel, és mikor kell csak kemoradioterápiát alkalmazni. A downstagingnél külön kell választani a T és az N státust. Itt az ideje a nagy randomizált tanulmányoknak. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 2, 161-168, 2005

The role of neoadjuvant therapy in the treatment of locally advanced, stage III non-small-cell lung cancer.. OBJECTIVE: to review the progress achieved in the neoadjuvant treatment of patients with locally advanced NSCLC by evaluating the articles published during the last 10 years.
METHOD: altogether 51 articles (including prospective and retrospective studies, and reviews) were analysed with the intention to evaluate the efficacy of the different neoadjuvant modalities.
RESULTS: different types of neoadjuvant treatments were reported. The articles were heterogenous not only in the aspect of the patient populations but also in regard to the treament modalities and schedules, the mode and timing of combination of chemotherapy with radiotherapy. Most studies support the advantage of chemoradiotherapy. The chemotherapy should be platinum based, and combination with modern drugs as gemcitabine is recommended. Surgery provides the best local control of the disease. Lobectomy, and in special circumstances sleeve resection, are preferred. The best prognostic factors are the R0 resection and the downstaging of the mediastinal lymph nodes. The cause of death is usually progressive disease, often brain metastases. Because of frequent occurrence of brain metastases, preventive cranial irradiation is recommended by many authors.
CONCLUSION: to be able to compare different treatment modalities with consistent patient groups, patients should be classified into well-defined subgroups. T4 tumours (except pleuritis carcinomatosa) behave as locoregional disease, N2/N3 tumours, however, resemble more to systemic diseases. With two- or three-modality treatment, 3-7% improvement can be achieved in the 5-year survival time of patients. Evaluating the results, the heterogenity of stage III NSCLC should always be kept in mind. It is still unkown to which patients should surgery be offered after neoadjuvant therapy, and who will benefit more from chemoradiotherapy alone. Considering the downstaging effect of the therapy, the tumour and nodal state should be evaluated separately. To answer these questions, it is time to start large randomised studies. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 2, 161-168, 2005


Beküldve: 2005. március 4.; elfogadva: 2005. június 1.
Elérhetőség: Dr. Balikó Zoltán, Tüdõgyógyászat, Baranya Megyei Kórház, 7635 Pécs Ángyán János u.2.; Tel: 72-227-755, Fax: 72-511-250; E-mail: bmktudo@enternet.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad