MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 2, 2005

 Közlemény

Follicularis lymphomák komplex diagnosztikája

Tóth Erika1, Schneider Tamás2, Melegh Zsombor1, Csernák Erzsébet1, Udvarhelyi Nóra3, Rosta András2, Szentirmay Zoltán1

1Molekuláris Patológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2A Belgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Daganatpatológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A follicularis lymphomák a non-Hodgkin-lymphomák 30-35%-át teszik ki a fejlett országokban. Magyarországon intézeti adataink és a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján ez az arány alacsonyabb, kb. 15-20%, de egyértelmûen emelkedõ tendenciát mutat.
CÉLUNK az Országos Onkológiai Intézet anyagában 1990–1995 között diagnosztizált follicularis lymphomák áttekintése és újraértékelése volt az újabb immunhisztokémiai és molekuláris patológiai módszerek felhasználásával. Vizsgáltuk a különbözõ módszerek (szövettan, immunhisztokémia, immunglobulin nehézlánc- és bcl-2-génátrendezõdés) diagnosztikus értékét.
ANYAG ÉS MÓDSZER: 53, korábban follicularis, centrocytás vagy centroblastos lymphomának diagnosztizált esetet tekintettünk át. A szövettani revízió után immunhisztokémiai (CD20, CD3, bcl-2, CD10, bcl-6, CD5, p53, cyclin D1, Ki-67) és molekuláris patológiai (immunglobulin nehézlánc- és bcl-2-génátrendezõdés) vizsgálatokat végeztünk a betegek paraffinba ágyazott anyagaiból. A klasszifikáció az új WHO-beosztás alapján történt.
EREDMÉNYEK: Az 53 eset revíziója után 37 follicularis, 11 diffúz nagy B-sejtes, 1 köpenysejtes és 1 marginális zóna lymphomát, 1 noduláris lymphocyta-predominanciás Hodgkin-lymphomát és 2 follicularis hyperplasiát diagnosztizáltunk. Az egyes celluláris antigének, fehérjék expressziója összefüggést mutatott a follicularis lymphomák differenciáltsági fokával. A CD10, bcl-2 és Ki-67 expressziója összefüggést mutatott a grade-del. A p53-expresszió ritka volt. Paraffinba ágyazott mintákból az esetek 55%-ában tudtunk bcl-2-génátrendezõdést kimutatni.
KÖVETKEZTETÉSEK: A különbözõ vizsgálómódszereket összehasonlítva megállapíthattuk, hogy önmagában a szövettan nem elegendõ a pontos diagnózishoz. Az esetek 90%-a az immunhisztokémia segítségével megoldható volt. További 10%-ban a diagnózis részben a molekuláris patológia eredményein alapult. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 2, 135-140, 2005

Complex diagnosis of follicular lymphomas.. INTRODUCTION: In the Western world the second most common type of non-Hodgkin’s lymphomas is follicular lymphoma (FL) comprising 30–35% of all cases. According to the data of the National Cancer Registry and our institute, this ratio is lower in Hungary and is about 15–20%, but the occurrence shows an increasing tendency.
AIMS: Our aim was to survey and revise FLs that had been diagnosed at the National Institute of Oncology between 1990–1995. We studied the diagnostic relevance of histology, immunohistochemistry and the detection of immunoglobulin heavy chain (IgH) and bcl-2 gene rearrangements.
MATERIALS AND METHODS: We surveyed 53 cases that were previously diagnosed as follicular or centrocytic, centroblastic lymphoma. Following histological re-examination, immunohistochemistry (CD20, CD3, bcl-2, CD10, bcl-6, CD5, p53, cyclin D1 and Ki-67) was performed on each case. We also studied the IgH and bcl-2 (major breakpoint region=MBR) gene rearrangement on paraffin embedded samples with conventional PCR methods. The classification was made according to the new WHO classification.
RESULTS: After the revision of the 53 cases we found 37 follicular, 11 diffuse large Bcell, 1 mantle cell and 1 marginal zone lymphomas, 1 nodular lymphocyte predominant Hodgkin’s lymphoma and 2 follicular hyperplasias. The grade of the FLs correlated with the expression of different antigens. CD10, bcl-2 expression and the proliferation index with Ki-67 showed good correlation with the grade of FLs. We could detect bcl-2 gene rearrangement in 55% of the FLs.
CONCLUSION: Considering the diagnostic relevance of the different methods we can conclude that histology alone is not sufficient to make a correct diagnosis. Ninety percent of our cases were solvable with the help of immunohistochemistry and in 10% of the cases the diagnosis was partly based on the molecular pathological results. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 2, 135-140, 2005


Beküldve: 2005. január 13.; elfogadva: 2005. február 24.
Elérhetőség: Dr. Tóth Erika, Molekuláris Patológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 1-224-8600/1284, Fax: 1-224-8620; E-mail: terika@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad