MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 2, 2005

 Közlemény

A rosszindulatú, kiemelten az emésztõrendszeri daganatok miatti halálozás térinformatikai elemzése Fejér megyében empirikus Bayes becsléssel korrigált halálozási hányadosokkal

Kardos László1, Papp Zoltán1, Vargáné Hajdú Piroska1, Ferencz Péter2, Ádány Róza1

1Népegészségügyi Iskola, Debreceni Egyetem OEC, Debrecen
2ÁNTSz Fejér megyei Intézete, , Székesfehérvár

A Fejér megyei Velencei-tó környékén egyes háziorvosok a daganatos halálozás szokatlan alakulását jelentették. Vizsgálatunk célja annak megállapítása, hogy a feltételezett halálozási halmozódás igazolható-e; a kérdéses településekre szorítkozik-e, vagy máshol is megjelenik; köthetõ-e fõbb haláloki csoportokhoz. A megyében 1994-1999-ben, 15-64 éves korban bekövetkezett halálesetek alapján jellemeztük az emésztõrendszeri rosszindulatú daganatok, az egyéb daganatok és a nem daganatok miatti halálozás országos átlagtól való eltéréseit hagyományos, valamint empirikus Bayes-becsléssel korrigált standardizált halálozási hányadosokkal. A települések adataiból interpolált folytonos domborfelületet térképeken ábrázoltuk. A férfiak emésztõrendszeri daganatok miatti halálozásának halmozódása észlelhetõ a Velencei tótól északra és keletre, valamint a megye egyéb részein. A nem emésztõrendszeri daganatok miatti halálozás eltérései mérsékeltek. A nem daganatok miatti halálozás szempontjából több problémás terület azonosítható, köztük a kérdéses települések egy része is. A nõk emésztõrendszeri daganatok miatti halálozása a férfiak Velencei-tó környéki halmozódása helyén az országosnál kedvezõbb. Nem emésztõrendszeri daganatok miatti halálozásukban alig mutatkozik eltérés. Nem daganatok miatti halálozásukban szembetûnõ a megye déli részén elhelyezkedõ magas halálozású terület. Eredményeink alapján felmerül, de nem bizonyított a földrajzilag lokalizálható expozíció. A férfiak emésztõrendszeri rosszindulatú daganatok miatti magas halálozása a megye jelentõs területére kiterjedõ, tovább vizsgálandó probléma. Emellett további elemzést igényelnek mindenekelõtt a nõk nem daganatok miatti mortalitásának kiugróan magas mutatói. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 2, 117-124, 2005

Spatial analysis of cancer mortality, using empirical Bayes estimates in Fejér County, Hungary.. General practitioners in the vicinity of Lake Velencei in Fejér County, Hungary, have reported an unusual pattern of recent cancer mortality. Our aim was to clarify whether the presumed mortality cluster is epidemiologically justified; whether it is restricted to the locations in question or also appears elsewhere in the county; and if it is associated with some particular disease group. County mortality from malignancies of the digestive system, other malignancies, and all other causes for the period 1994 to 1999 was analyzed in 15- to 64-year-old men and women, using conventional standardized mortality ratios and empirical Bayes estimates. A continuous surface was interpolated from settlement level data for mortality maps. A mortality cluster from men’s digestive cancers is apparent north and east of Lake Velencei and also elsewhere in the county. Differences from the country average in the frequency of males’ deaths from other malignancies are fairly limited. A number of problematic areas in men’s mortality from other causes are identifiable, including some of the settlements under the primary focus. Women’s digestive tract cancer mortality in the area of the men’s cluster near Lake Velencei is below the national average. There are almost no differences from the country level in women’s deaths from other malignancies. Female mortality from all other causes shows remarkable elevations in the south of the county. Our results suggest the possible role of geographically localized exposures. Men’s high mortality from digestive tract cancers is a problem affecting a considerable area of the county, necessitating further investigation. Continued search for causes is also warranted by some estimates of exceptionally high death rates in women from causes other than malignancies. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 2, 117-124, 2005


Beküldve: 2005. január 3.; elfogadva: 2005. május 30.
Elérhetőség: Prof. Dr. Ádány Róza, Népegészségügyi Iskola, Debreceni Egyetem OEC, 4028 Debrecen Kassai út 26/b; Tel: 52-460-190, Fax: 52-460-195

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad