MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 2, 2005

 Közlemény

A 2002. évi szervezett lakossági emlõszûrés monitorozásának eredményei

Boncz Imre2, Hoffer Gábor1, Sebestyén Andor1, Dózsa Csaba1, Ember István3

1Országos Egészségbiztosítási Pénztár, , Budapest
2Diagnosztikai és Menedzsment Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Fôiskolai Kar, Pécs
3Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Pécs

CÉL: Dolgozatunk célja az emlõrákszûrés és az azzal összefüggõ egészségügyi ellátás igénybevételének területi, idõbeni és populációs jellegzetességeinek elemzése.
MÓDSZEREK: Az elemzéshez felhasznált adatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár rutinszerûen gyûjtött finanszírozási adatokat tartalmazó adatbázisából származnak. A kiinduló lakossági kört a 2002. naptári évben a szervezett mammográfiás szûrésen részt vett nõk képezték (N=314 395). Az idõbeli elemzéseknél kiindulási idôpontnak (T0) a ''42400 Mammográfiás szûrés'' kóddal azonosított mammográfiás szûrés elvégzésének idõpontját tekintettük, és vizsgáltuk az ezt követõ diagnosztikai (T1 idõpont) és terápiás (T2 idôpont) eljárások átlagos idejét. A T0 idõponttól eltelt átlagos idõ meghatározásakor a medián értéket használtuk a számtani átlag helyett.
EREDMÉNYEK: Adataink szerint 17 303 nõnek végeztek axilla-ultrahangvizsgálatot (T1 medián: 20 nap), illetve 23 249 nõnek emlõ-ultrahangvizsgálatot (T1 medián: 26 nap). A 2002-ben mammográfiás szûrésen részt vett páciensek közül 2003. április 30-ig 906 beteg (T2 medián: 83 nap) kemoterápiás, míg 1364 beteg (T2 medián: 136 nap) sugárterápiás kezelésben részesült. A szubtotális emlõeltávolítás T2 medián ideje 43-47 nap, a teljes emlõeltávolítás T2 medián ideje 50-53 nap, míg a nem malignus daganat miatti emlõmûtétek T2 medián ideje 57 nap a mammográfiás szûrés idôpontjához képest. A szervezett mammográfiás emlõszûrések éves költségvonzata (mammográfiás szûrések közvetlen költsége, továbbá a kiszûrt és visszahívott betegek további kivizsgálásának illetve kezelésének mûtéti, sugár- és kemoterápia költségei) 2 242 milliárd forint (8 968 millió euró) volt 2002-ben.
KÖVETKEZTETÉS: Az elemzések során jelentõs területi eltéréseket találtunk, ami a betegek számára az esélyegyenlõség tekintetében komoly különbséget jelent. Vélelmezhetõ, hogy ezen eltérések szervezéssel és az elkészült szakmai irányelvek következetesebb alkalmazásával mérsékelhetõk. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 2, 109-115, 2005

The results of the monitoring of the first year (2002) of the Hungarian nationwide organised breast cancer screening programme.. AIM: The aim of the study is to analyse the regional and time range characteristics of the breast cancer screening programme and the utilization of health services related to the programme.
METHODS: The data derive from the database of the National Health Insurance Fund Administration containing routinely collected financial data. The patients include all the women having mammography screening in the year of 2002 (N=314,395). In the time range analysis the starting point (T0) was the time of the mammography screening identified with the outpatient code ''42400 mammography screening”. We calculated the average delay between the time of mammography screening (time=T0), further diagnostic (time=T1) and therapeutic (time=T2) procedures. For the calculation of the average period spent from the time of mammography screening we used the median value instead of arithmetic mean.
RESULTS: According to our data 17,303 women had ultrasound examination in axilla (T1 median value: 20 days) and 23,249 women had ultrasound examination in breast (T1 median value: 26 days). Among the women having mammography examination in 2002, 906 had chemotherapy (T2 median value: 83 days), while 1364 patients had radiotherapy (T2 median value: 136 days). The T2 median value of subtotal and total mastectomy was 43-47 days and 50-53 days respectively, while the T2 median value of breast operations because of non-malignant causes was 57 days after mammography screening. The total annual cost of organised breast cancer screening programme, including the cost of mammography examination, the cost of further diagnostic examination and surgical, radio- and chemotherapy treatment of recalled women, was 2,242 billion Hungarian forints (8,968 million euros) in 2002.
CONCLUSION: We observed significant regional differences, which result in large discrepancies in the equity. We can assume that these differences can be reduced by better organisation and the more consistent application of professional guidelines. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 2, 109-115, 2005


Beküldve: 2005. február 24.; elfogadva: 2005. május 11.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad