MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 1, 2005

 Elõadás

A kiújult petefészekrákos betegekben alkalmazott docetaxel kezelés eredményei

Lehoczky Ottó1, Thurzó László2, Bagaméri Andrea1, Sárosi Zsuzsanna1, Udvary János1, Pulay Tamás1

1Nõgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Szeged

A kiújult petefészekrák kezelése ma sem megoldott. Az eddig alkalmazott kezelési formákhoz társul a 2002 óta a ''különkeretes szerek'' közé sorolt docetaxel. A jelen felmérésben két onkológiai központban alkalmazott docetaxel-carboplatin eredményességét vizsgáltuk.
Anyag és módszer: Az Országos Onkológiai Intézet Nõgyógyászati Osztályán és a Szegedi Tudományegyetem Onkoterápiás Klinikáján szteroidos premedikációt követõen 16 kiújult petefészekrákos betegben, 94 ciklusban végeztünk docetaxel-carboplatin kezelést 75 mg/m2 ill. AUC 5 dózisban. A medián ciklusszám 6 (szélsõértékek 2 és 15) volt.
Eredmények: A kezelésre egy betegben teljes válasz (CR), 4 ill. 5 betegben pedig részleges válasz (PR) ill. progresszió (PD) alakult ki, míg 6 betegben változatlan állapotot (SD) találtunk. Dóziscsökkentésre nem volt szükség. A kezelések során lényeges mellékhatást nem észleltünk (a felmérésben nem szerepel annak a betegnek az adata, aki a fellépett hiperszenzitivitási reakció miatt végül is nem kapott kezelést). Csaknem valamennyi betegben reverzíbilis alopecia alakult ki. A progressziómentesség valószínûsége a kezelés kezdetét követô 5. hónapban 50% volt. A docetaxellel tovább bõvült a kiújult petefészekrákokban alkalmazható kemoterápiás fegyvertár. Az eredményeink hasonlóak a más szerekkel ill. kombinációikkal elért irodalmi adatokhoz. További kutatások szükségesek a hatékonyság javítására. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 1, 71-75, 2005

Results of treatment with docetaxel in patients with relapsed ovarian cancer. Successful treatment of relapsed ovarian cancer has not been solved. Docetaxel, being one of the medicines of special interest in Hungary from 2002, has been ranked with the other well known treatment forms. In this study the authors evaluated the results of the docetaxel-carboplatin combination treatment in two oncological centers.
Material and methods: Sixteen patients with relapsed ovarian cancer, premedicated with steroids, were given docetaxel-carboplatin chemotherapy at a dose of 75 mg/m2 and AUC 5 in 94 courses at the Gynecological Dept., National Institute of Oncology and Oncotherapeutic Clinic of Szeged University. Median of courses was 6 (range: 2 to 15).
Results: CR was found in 1, PR in 4 and PD in 5 patients. Six patients showed stable disease. There was no need for dose reduction. The authors observed no extreme side effects (this evaluation does not contain the data of a patient who refused chemotherapy because of the development of hypersensitivity reaction). Almost all patients developed reversible alopecia. The probability of freedom from progression dropped to 50% 5 months after the beginning of treatment.
Conclusion: Docetaxel has expanded the chemotherapeutic arsenal in relapsed ovarian cancer. Our results are in harmony with those reported in the literature on other drugs or combination treatments. Further trials are required to improve the effectiveness of chemotherapy. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 1, 71-75, 2005


Beküldve: 2005. január 19.; elfogadva: 2005. március 1.
Elérhetőség: Dr. Lehoczky Ottó, Nõgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 1-224-8600, Fax: 1-224-8620; E-mail: lehoczky@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad