MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 1, 2005

 Közlemény

A könnymirigydaganatok klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése

Hajda Márta1, Korányi Katalin1, Salomváry Bernadett1, Bajcsay András2

1Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, , Budapest
2Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

Célkitûzés: A könnymirigyrégióban elôforduló daganatok ismertetése, a differenciáldiagnózisban fontos
tünetek és a terápiás elvek kiemelése.
Módszer: Az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben vizsgált és operált beteganyag felhasználása.
Eredmények: A könnymirigy térszûkítõ folyamatai a következõk: 1. Hámeredetû könnymirigydaganatok, melyek jó- és rosszindulatúak egyaránt lehetnek (benignus pleomorph adenoma, malignus pleomorph adenocarcinoma, adenoid cysticus carcinoma és egyéb carcinomák). 2. Lymphoproliferativ daganatok (lymphoma, leukaemia, Hodgkin-kór, lymphosarcoma, plasmocytoma). 3. Pseudotumorok (krónikus gyulladás, granuloma, sarcoidosis, reaktív lymphoid hyperplasia). 4. Egyéb daganatok (dermoid cysta, haemangioma, neurinoma, haeamangiopericytoma, metasztázis). Intézetünkben a könnymirigyrégió-terimék 42%-a volt hámeredetû daganat, 50%-a lymphoid tumor vagy gyulladásos folyamat, 8%-a egyéb daganat. Az 59 primer hámeredetu daganat 62,7%-a jóindulatúnak, 37,3%-a rosszindulatúnak bizonyult szövettani vizsgálattal. A differenciáldiagnózis és a megfelelõ kezelés a klinikai tünetek, a képalkotó vizsgálatok és a szövettani vizsgálat alapján határozható meg.
Következtetések: A pleomorph adenomákat a klinikai tünetek és képalkotó vizsgálatok alapján fel kell ismerni, és biopszia végzése nélkül tokosan kell eltávolítani, mert recidíva esetén a daganat malignussá válhat. A malignus hámeredetû daganatok, lymphomák és pseudotumorok gyanújánál biopszia szükséges a helyes terápia megválasztásához. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 1, 65-70, 2005

Clinical presentation, differential diagnosis and treatment of lacrimal gland tumours. Purpose: We describe the tumours occuring in the lacrimal gland fossa region, the important symptoms and the principles of the therapy.
Methods: We surveyed the patients observed and operated at the National Institute of Neurosurgery, Budapest, Hungary.
Results: Space-occupying lesions of lacrimal gland fossa are: 1. Epithelial lacrimal gland tumours, which may be benign or malignant (benign pleomorphic adenoma, malignant pleomorphic adenocarcinoma, adenoid cystic carcinoma, other carcinomas). 2. Lymphoproliferative tumours (lymphoma, leukaemia, Hodgkin’s disease, lymphosarcoma, plasmocytoma). 3. Pseudotumours (chronic inflammation, granuloma, sarcoidosis, reactive lymphoid hyperplasia). 4. Other tumours (dermoid cyst, haemangioma, neurinoma, haemangiopericytoma, metastatic tumour). In our Institute, 42% of the tumours of the lacrimal fossa was epithelial, 50% was lymphoid or pseudotumour, and 8% other tumours. Of the 59 primary epithelial tumours 62.7% was benign and 37.3% was malignant. The differential diagnosis and management are based on the clinical presentations, imaging studies and histological examination.
Conclusions: Pleomorphic adenomas of the lacrimal gland should be diagnosed on radiological and clinical evidence, and biopsy avoided to prevent the recurrences and malignant transformation. The prognosis of pleomorphic adenomas depends on the early diagnosis and radical surgical excision of the lesion. In cases of suspected malignant epithelial tumours, lymphomas and pseudotumours, biopsy is indicated for the choice of appropriate treatment. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 1, 65-70, 2005


Beküldve: 2004. október 21.; elfogadva: 2004. november 24.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad