MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 1, 2005

 Közlemény

Intraocularis tumorok sugárkezelése Ruthenium-106-tartalmú, bétasugárzó szemészeti applikátorokkal

Berta András

Szemészeti Klinika, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar, Debrecen

Célkitûzés: A Debreceni Egyetem, ÁOK Szemészeti Klinikáján 2004. október 15-ig 312 betegen végeztünk kontakt sugárkezelést Ruthenium-106-tartalmú, béta-sugárzó szemészeti applikátorokkal. Ebben a közleményben azon 187, 1986 és 1999 között kezelt beteg irradiációjával szerzett tapasztalatainkról számolunk be, akiknél a követési idõ legalább 5 év volt.
Betegek és módszerek: Az 1986 és 1999 között besugárzott betegek diagnózis szerinti megoszlása a következõ volt: chorioidealis melanoma 148, retinoblastoma 15, angioma retinae 9, carcinoma metastasis 4, subretinalis neovascularisatio 11. A német Bebig cégtõl vásárolt eszközöket diafanoszkópiás lokalizáció mellett mûtéti körülmények között varrtuk fel a sclerára és a szükséges besugárzási idõ elteltével egy újabb mûtét során távolítottuk el a szemrõl. Az alkalmazott dózis a tumor belsõ felszínére számítva chorioidealis melanomák esetén 100 Gy, retinoblastomák esetén 50 Gy volt.
Eredmények: A rosszindulatú introcularis daganat miatt kezelt betegek közül 154-rõl (95,7%) rendelkezünk adatokkal. A követett betegek közül 148 (96,1%) van életben. Az életben levõ irradiált betegek között 4 esetében (2,7%) mutatható ki távoli metastasis. Az irradiált szemek közül 148-at (96,1%) sikerült megmenteni. Hat szemet kellett eltávolítani, 1 szemet phthisis bulbi, 2 szemet haemorrhagiás glaucoma, 3 szemet befolyásolhatatlan tumornövekedés miatt.
Megbeszélés: A sugárzó izotópot tartalmazó applikátorokkal, arra alkalmas esetekben, a szemben lévõ daganatot a szem, és gyakorlati szempontból is használható látás megõrzésével lehet elpusztítani anélkül, hogy a beteg életkilátásai romlanának. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 1, 53-57, 2005

Radiotherapy of intraocular tumors with Ruthenium-106-containing, beta-emitting ophthalmic applicators. Experiences with treatments performed between 1986 and 1999 in Hungary. Aim: Till October 15, 2004, 312 patients were irrradiated with Ruthenium-106-containing ophthalmic applicators at the Department of Ophthalmology, Medical Faculity, University of Debrecen. In this paper we report on experience gained with the irradiation of 187 patients, treated between 1986 and 1999, whose follow-up time interval was at least 5 years.
Patients and methods: The distribution according to diagnosis of the patients irradiated between 1986 and 1999 were: choroidal melanoma 148, retinoblastoma 15, retinal angioma 9, carcinoma metastasis 4, subretinal neovascularization 11. The instruments purchased from the German Bebig firm were sutured under surgical circumstances onto the sclera, and were removed from the eye with another operation. The applied dose calculated to the inner surface of the tumors was 100 Gy in the case of choroidal melanomas, and 50 Gy in the case of retinoblastomas.
Results: From the patients irradiated because of malignant intraocular tumors 154 (95.7%) were evaluated. From the evaluated patients 148 (96.1%) are alive. Among the living patients 4 (2.7%) is suffering from distant metastasis. From the irradiated eyes 148 (96.1%) could be saved. Six eyes had to be enucleated, 1 eye because of phthisis bulbi, 2 because of hemorrhagic glaucoma, and 3 because of uncontrollable tumor growth.
Discussion: With the help of radioactive isotope-containing applicators the intraocular malignant tumors can be distroyed, so that the eyes can be saved with useful vision, without risking the patients’ life. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 1, 53-57, 2005


Beküldve: 2004. október 29.; elfogadva: 2004. december 17.
Elérhetőség: Dr. Berta András, Szemészeti Klinika, Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar, 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad