MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 1, 2005

 Közlemény

Az iris és a corpus ciliare térfoglaló folyamatainak ultrahangbiomikroszkópos vizsgálata

Gyetvai Tamás, Kolozsvári Lajos

Szemészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Szeged

Cél: A szem elülsõ részében elõforduló melanoma malignum jellegzetességeinek és ultrahang-biomikroszkóppal történõ vizsgálatának bemutatása, a vizsgálati eredmények ismertetése.
Módszer: Térfoglaló folyamatok gyanúja miatt 54 betegen végeztünk vizsgálatot a Zeiss Humphrey ultrahang-biomikroszkóp 50 MHz-es kézifejével. Vizsgáltuk az elváltozások elhelyezkedését, határait, belsõ szerkezetét, környezethez való viszonyát és méreteit radier- és tangenciális metszeten. A betegeket rendszeresen kontrolláltuk, változás esetén mérlegeltük a beavatkozás szükségességét.
Eredmények: Az elülsõ szegmentum térfoglaló folyamatai közül 24 esetben találtunk pigmentepithel-cystát, 30 esetben solid képletet. A követés során három esetben tapasztaltunk méretváltozást: két esetben progressziót, egy esetben volumencsökkenést. Sebészi beavatkozás, illetve szövettani vizsgálat három esetben történt. A szövettan eredménye egy esetben melanocytoma, egy esetben ring melanoma, egy esetben pedig az elülsõ szegmentumba terjedõ retinoblastoma volt. Huszonkét beteg rendszeres követés alatt áll.
Következtetés: Az ultrahang-biomikroszkópia pontos, egyszerû, könnyen ismételhetõ módszer, amely alkalmas a szem elülsõ részének vizsgálatára. A nagy felbontású képalkotó eljárás segítségével felismerhetõk a felszín alatti képletek, elkülöníthetõk a cystosus és solid elváltozások, valamint követhetõ a tumorok méretbeli változása is. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 1, 43-46, 2005

Ultrasound biomicroscopical examination of the tumours of the iris and ciliary body. The ultrasound biomicroscope (UBM) has a major role in detecting and following different types of intra-ocular masses in the anterior part of the eye. This equipment may provide the possibility to detect the inner structure of the masses, to differentiate between cysts and solid tumours, and to follow their progression and spreading into the surrounding tissue. In the last six years 30 patients with iris and ciliary body tumour were found in our laboratory. The examination were performed by Zeiss Humphrey Ultrasound Biomicroscope, Model 840, 50 MHz probe. We followed closely 22 patients. Surgical removal and histological examination were performed in 3 cases. Melanocytoma, retinoblastoma and ring melanoma were revealed. Although the symptoms of the anterior uveal tumours are uncommon, and these tumours show very slow progression, early detection and regular follow-up is needed. In the case of tumour progression the UBM has an important role in planning and timing of surgery or radiotherapy, which can have a favourable effect on the outcome of the disease. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 1, 43-46, 2005


Beküldve: 2004. október 14.; elfogadva: 2004. november 24.
Elérhetőség: Dr. Gyetvai Tamás, Szemészeti Klinika, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, 6720 Szeged Korányi fasor 10-11.; Tel: 62-545-488, Fax: 62-544-573; E-mail: gyetvai@opht.szote.u-szeged.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad