MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 1, 2005

 Közlemény

Szemészeti daganatok színkódolt ultrahangvizsgálatának értékelése a szövettani eredmény tükrében

Németh János1, Tapasztó Beáta1, Tóth Jeannette1, Harkányi Zoltán2

1Szemészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, ÁOK, Budapest
2Radiológiai Osztály, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

Cél: A színkódolt Doppler-ultrahangvizsgálat diagnosztikus és differenciáldiagnosztikai értékének retrospektív vizsgálata intraocularis- és orbitadaganatok gyanúja esetén.
Módszerek: Összesen 194 betegben (177 intraocularis- és 17 orbitatumor) végeztünk színkódolt ultrahangvizsgálatot (Acuson 128, Philips-ATL UM-9, HDI 3000, 5000, Siemens Elegra, GE Logiq9). Az eredményeket a betegek klinikai leleteivel (rutin vizsgálat, hagyományos ultrahangvizsgálat) és angiográfiás (FLAG, ICG) eredményeivel hasonlítottuk össze. Ezen túlmenõen 73 esetben lehetõségünk volt a szövettani eredménnyel való összevetésre is.
Eredmények: Vérkeringési jelet 137 esetben észleltünk (71%); a Doppler-spektrum az esetek többségében (130 eset) alacsony rezisztenciájú volt. A szövettani eredménnyel rendelkezõ 73 eset közül 60-ban a színkódolt ultrahangvizsgálat eredménye összhangban állt a szövettani lelettel. A színkódolt ultrahangvizsgálat 3 daganat esetében mutatott fals pozitív eredményt, és 10 esetben fals negatívot; ez utóbbi tévedés elsõsorban kisméretû iris- vagy sugártestdaganatok esetében lépett fel.
Következtetések: Színkódolt ultrahangvizsgálattal az intraocularis- és orbitadaganatok nagy többségében belsõ keringési jelek mutathatók ki, fõként ha a daganat mérete meghaladja a 3 mm-t. Az általában kisméretû iris- és sugártestdaganatok esetében a keringési jelek kimutatása kevésbé megbízható. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 1, 35-41, 2005

Evaluation of color Doppler imaging of ophthalmic tumors in the framework of the histopathological findings. Purpose: To examine retrospectively the diagnostic and differential diagnostic value of color Doppler imaging (CDI) in cases of suspected intraocular and orbital tumors.
Patients and Methods: Color Doppler examination (using Acuson 128, Philips-ATL UM-9, HDI 3000, 5000, Siemens Elegra, GE Logiq9) was performed in a total of 194 patients (177 intraocular, 17 orbital tumors). The results were compared to the clinical findings (routine examination, conventional ultrasound examination) and the results of angiography (FLAG, ICG). Furthermore, in 73 cases histopathology records were obtained for comparison.
Results: Signs of blood flow could be detected in 137 cases (71%); the Doppler spectrum was low resistance in the large majority (130) of these cases. In cases where histopathology records were available, 60 of the 73 (82%) showed good concordance between the CDI diagnosis and the pathological results. CDI gave false positive results in 3, and false negative findings in 10 cases; the latter occurred mainly in small iris or ciliary body tumors.
Conclusions: Using CDI, blood flow is demonstrable in the majority of intraocular and orbital tumors, especially if the tumor diameter is larger than 3 mm. CDI flow detection, however, is less reliable for iris or ciliary body tumors. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 1, 35-41, 2005


Beküldve: 2005. március 2.; elfogadva: 2005. március 11.
Elérhetőség: Dr. Németh János, Szemészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, ÁOK, Budapest Tömõ u. 25-29.; Tel: 30-952-3310, Fax: 1-210-0309; E-mail: nj@szem1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad