MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 1, 2005

 Közlemény

Intraocularis daganatok

Süveges Ildikó

I. sz. Szemészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az intraocularis daganatok lehetnek jó- és rosszindulatúak. A rosszindulatúak nagyobb jelentõségûek, mert számosabbak, és nemcsak a látást, de az életet is veszélyeztetik. A rosszindulatú daganatok közül kettõ bír nagyobb jelentõséggel: a melanoma malignum oculi felnõttkorban és a retinoblastoma gyermekkorban. A melanoma malignum érintheti az uvea mindhárom területét: elõfordulhat az irisben, a corpus ciliaréban és a chorioideában. A daganat annál rosszabb indulatú, minél inkább a hátsó pólus közelében helyezkedik el. Szövetileg az epithelioid sejttípusúak rosszabb indulatúak, mint az orsósejtesek. Kezelésük nagy daganat esetében enucleatio, kisebbeket sugárkezeléssel gyógyíthatunk. A retinoblastoma egy-két éves korban a leggyakoribb. Autoszomális-dominánsan öröklõdhet, és sporadikusan is elõfordulhat. Az öröklõdõknek 67%-a kétoldali. Korai tünet a kisgyermek szemén a kancsalság. A szemfenéken fehér, az üvegtest felé domborodó szöveti masszát látunk. Jellegzetessége a kalcifikáció, ami ultrahangvizsgálattal kimutatható fontos diagnosztikus jel. A tumor megjelenhet intracranialisan is, ezért minden esetben fontos koponya-CT végzése. Szövetileg a daganat malignus neuroepithelialis sejtekbõl áll, amelyek rozettát képezhetnek. Kezelésük nagy daganat esetében enucleatio, kétoldali folyamatokban a nagyobb daganatot mutató szemgolyó eltávolítása, a másik szem sugárkezelése. Minden esetben meghatározott protokoll szerint kemoterápia is végzendõ. Metasztatikus daganatok között leggyakoribb az emlõ, tüdõ és gastrointestinalis traktus carcinomáinak áttéte a szemgolyóba. Kezelésük radioterápia, kemoterápia, hormonkezelés. Primer intraocularis lymphoma gyakran mindkét szemben elõfordul, a központi idegrendszer primer lymphomájával (CNS) társulhat. A jóindulatú daganatok egy része véletlenül kerül felfedezésre, más részük akkor, ha a látást rontják, vagy egyéb szubjektív vagy objektív tünetet okoznak a szemben. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 1, 9-13, 2005

Intraocular tumours. Intraocular tumours may be benign or malignant. The latter are more numerous, and endanger not only vision but life as well. Two of them deserve special attention: melanoma malignum oculi in adults and retinoblastoma in children. Melanoma malignum may arise from all three areas of the uvea: the iris, the ciliary body and the choroid. The more malignant growths are those which are situated closer to the posterior pole. Histologically the epitheloid cell-type of melanoma is more malignant than those containing only spindle cells. Their treatment depends on the size: in the case of large tumours enucleation is required, while for the smaller ones, radiation therapy can be applied. Retinoblastoma is most common in children of 1-2 years of age. It has familial and sporadic forms. Sixty-seven percent of the inherited-type cases are bilateral. An early symptom in small children is strabismus. A white tissue mass growing into the vitreous is seen on the fundus. A diagnostic feature that can be detected by ultrasound examination is calcification. The tumour may also present intracranially, therefore CT of the skull should be performed in each case. Histologically the tumour contains malignant neuroepithelial cells, which may form a rosette. In the case of large tumours the treatment is enucleation; in bilateral processes the bulbus with the larger mass is removed and the other eye is treated with radiation therapy. In both cases chemotherapy is used according to a prescribed schedule. Metastases to the eye occur most frequently from carcinomas of the breast, lungs or gastrointestinal tract. These are treated with radiotherapy, chemotherapy and hormone therapy. Primary intraocular lymphoma often occurs bilaterally, and may be accompanied by primary lymphoma of the central nervous system (CNS). Some benign tumours are found by chance on routine eye examinations, others due to subjective and objective symptoms. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 1, 9-13, 2005


Beküldve: 2005. február 23.; elfogadva: 2005. március 3.
Elérhetőség: Dr. Süveges Ildikó, I. sz. Szemészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, 1083 Budapest Tömõ u. 25-29.; Tel: 210-0280; E-mail: si@szem1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad