MAGYAR ONKOLÓGIAVol 49, No. 1, 2005

 Esetleírás

Beszámoló a Nemzeti Onkológiai Kutatás-fejlesztési Konzorcium 2004. évi tevékenységérõl

Tímár József

Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

Epidemiológiai vizsgálataink során elkészítettük hazánk méhnyakrákos kistérségi mortalitási térképét. Igazoltuk, hogy a szexuális partnerek vizsgálatával és HPV-tipizálással a cervicalis vírusfertõzés eredete bizonyítható. Kétoldali familiáris hererákokban a c-kit gén aktiváló mutációját észleltük, ami felveti a lehetõségét targetált terápia bevezetésének. Emlõrákkutatásaink során kidolgoztunk egy költséghatékony, DNS-metiláción alapuló molekuláris staging eljárást. Genomikai vizsgálataink meghatározták az emlõrák Herceptin- és Taxánterápiája szempontjából prediktív értékû genetikai mintázatot. Meghatároztuk a hazai vastagbélrákos betegekben hMLH1 és hMSH2 hajlamosító gének mutációs mintázatát. A folátanyagcsere enzimei közül az SHMT és MTHFR polimorfizmusának prediktív értékét határoztuk meg vastagbélrákban. Fej-nyaki daganatok esetében a standard platina-terápia szempontjából meghatározó jelentõségû genetikai mintázatot illetve az új EGF-receptor célpontú terápiák szempontjából jelentõséggel bíró targetgén-polimorfizmust definiáltunk. A gyermekonkológiai program keretében költséghatékony terápia-rezisztencia módszert vezettünk be. A neuroblastoma kimenetelének meghatározására bevezettük hazánkban az N-myc génstátus és a DNS-ploidia meghatározását. Az agydaganatok génterápiájának hazai bevezetésére fázis I vizsgálatot kezdtünk hazai elõállítású GMCSF-adenovírus vektor rendszerrel. A bõr malignus melanomájának differenciáldiagnosztikája és prognosztikája számára számos új genetikai markert azonosítottunk globális genomikai eljárások segítségével. A feltûnõen terápiarezisztens melanoma gyógyszeres kezelésére preklinikai rendszerekben alkalmasnak találtuk a Ca-csatorna-blokkolókat és az EGF-receptorkináz-gátlókat. Magyar Onkológia, Vol 49, Nr. 1, 3-7, 2005

Activity of the National Oncology R&D Consorcia in 2004.. We have prepared the map of regional distribution of cervical cancer in Hungary. Serial HPV genotyping of sexual partners provided evidence for the sexually transmitted infections. Molecular epidemiology studies revealed activating c-kit mutation in bilateral testicular cancers. A cost-effective molecular staging method was introduced to the management of breast cancer patients. Genomic profiling identified the gene signature of Herceptin and taxane sensitivity of breast cancer. In colon cancer patients we have determined the mutational spectrum of hMLH1 and hMSH2 genes in Hungary. The prognostic power of SHMT and MTHFR polymorphism was determined in colorectal cancer patients. In head and neck cancer the gene signature of cisplatin sensitivity and the EGFR polymorphism was determined. We have introduced a cost-effective in vitro assay to determine the drug resistance of pediatric leukemias. The prognostic power of N-myc genotyping was determined in neuroblastoma patients. A phase I trial for gene therapy of brain cancer was started by using a GM-CSF adenoviral vector system. Using global genomic approaches the gene signature of malignant melanoma and its metastatic disease was determined. We have found that Ca-channel blockers and EGFR tyrosine kinase inhibitors are effective in preclinical human melanoma models in breaking the apoptosis resistance of this tumor. Hungarian Oncology, Vol 49, Nr. 1, 3-7, 2005


Beküldve: 2005. május 1.; elfogadva: 2005. május 8.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad