MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 4, 2004

 Közlemény

Apoptózis indukálása mevastatinnal humán U266 myeloma sejtvonalon

Jánosi Judit1, Sebestyén Anna2, Bocsi József2, Barna Gábor2, Nagy Katalin2, Vályi-Nagy István1, Kopper László2

1Hematológiai és Hemosztazeológiai Osztály, Országos Gyógyintézeti Központ, , Budapest
2I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A statinok széles körben használt gyógyszerek a hypercholesterinaemia kezelésében. Emellett azt is igazolták, hogy tumorsejtvonalakon apoptózist indukálnak. Kísérleteinkben mevastatin (HMG-KOA-reduktáz-inhibitor) hatását vizsgáltuk U266 humán myeloma sejtvonalon. A mevastatin kaszpázaktivitást és mitokondriumdepolarizációt okozva vezet apoptózishoz. Kimutattuk, hogy az apoptózis során a BCL-2 mRNS és fehérje mennyisége csökkent, a BAX-, illetve BCLxL-termelés azonban nem változott. A mitokondriális változásokat kaszpáz-8- és BID-aktiválás kísérte. A halálligandokat neutralizáló antitestek (TRAIL-R2Fc, anti-TNF-a, anti-FASL) nem gátolták a mevastatin okozta apoptózist, ami az eddig ismert halálreceptoroktól független sejthalálra utal. Az apoptózis indukálása során a mevastatin elõsegítette a myelomasejtek felszínérõl a syndecan-1 levedlését. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 4, 333-337, 2004

Mevastatin induced apoptosis in U266 human myeloma cells. Statins have been used succesfully in the treatment of hypercholesterinaemia. Moreover, in vitro studies have shown that statins can trigger apoptosis in a variety of tumor cell lines. In the present study we analysed the effect of mevastatin - a novel inhibitor of HMG-COA reductase, the rate-limiting enzyme of the mevalonate pathway - on U266 human myeloma cells. Apoptosis induced by mevastatin was associated with increased caspase activity and depolarisation of mitochondrial membrane. Expression of BCL-2 mRNA and protein was downregulated, with no change in BAX or BCLxL protein production. The mitochondrial program was supported by caspase-8 and cleaved BID activity. None of the antibodies neutralising death-ligand/death-receptor pathway - TRAIL-R2Fc, anti-TNF-a, anti FASL (NOK-1) - influenced the mevastatin-induced apoptosis. Mevastatin also stimulated shedding of syndecan-1 from the surface of myeloma cells. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 4, 333-337, 2004


Beküldve: 2004. június 21.; elfogadva: 2004. augusztus 23.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad