MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 4, 2004

 Közlemény

A frakcionált besugárzás sugárérzékenyítõ hatása

Drahos Ágnes1, Dám Annamária1, Öreg Zsolt2

1Anna u. 5., Országos ''Frédéric Joliot-Curie'' Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, , Budapest
2Egészségügyi Fôiskolai Kar, Semmelweis Egyetem, Budapest

A hiperfrakcionált sugárkezelés hatását vizsgáltuk két humán melanóma-sejtvonalon. A sejteket 1-8 frakcióban összesen 4 Gy gamma-besugárzásnak tettük ki in vitro. A kezeléseket akut hipoxiában is elvégeztük. Vizsgáltuk továbbá, hogy a besugárzás frakcionálása hogyan befolyásolja a bioreduktív szerként alkalmazott dibromodulcitol sugárérzékenyítõ hatását. A sejtek túlélését közvetlenül a kezelések után, valamint 24 óra elteltével a klonogenitási index meghatározásával vizsgáltuk. Az apoptózis kimutatását a kezeléseket követõen 72 órán át TUNEL módszerrel végeztük. Eredményeink szerint a 0,5 Gy besugárzás hatására a hipoxiás sejtek sugárérzékenysége nagyobb volt, mint a normoxiás sejteké. A dibromodulcitol sugárérzékenyítõ hatása a dózis frakcionálásával megnövekedett.Az apototikus sejtek aránya sokkal magasabb volt a frakcionált besugárzás hatására, mint az ugyanazon dózist egyszerre kapott sejteké. Eredményeink a 0,5 Gy frakciónkénti dózisú frakcionált besugárzás jelentõségét hangsúlyozzák. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 4, 323-331, 2004

Radiosensitizing effect of hyperfractionated radiation. To determine whether hyperfractionated treatment has benefits in the radiation therapy, two melanoma cell lines were irradiated with eight 0.5 Gy fractions as well as one single 4 Gy in vitro. The radiation was performed in air and in hypoxia as well. Cells were also irradiated in the presence of dibromodulcitol, a bifunctional alkylating agent with a weak radiosensitizer effect. The aim of the study was to examine whether hyperfractionation can influence the radiosensitizing effect of the bioreductive agent. Survival of the cells was determined immediately and 24 hours after various treatments by cell counting in hemocytometer and clonogenic assay. The number of the apoptotic cells was determined by the TUNEL assay and was followed up to 72 hours after treatment. Hypoxic cells had higher sensitivity than normoxic cells after 0.5 Gy irradiation. Radiosensitizing enhancement of DBD was higher with fractionated irradiation. The number of the apoptotic cells was significantly higher after hyperfractionated treatments than after single dose treatment combinations. Our results showed the significance of the hyperfractionated irradiation with 0.5 Gy per fraction in vitro. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 4, 323-331, 2004


Beküldve: 2004. szeptember 17.; elfogadva: 2004. december 13.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad