MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 4, 2004

 Közlemény

Cyclin D1, p27 és p63 prognosztikai jelentõsége oralis leukoplakiában

Kövesi György1, Szende Béla2

1Parodontológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2MTA-SE EKSZ Molekuláris Pathologiai Kutatócsoport, I. számú Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az oralis leukoplakia súlyosságának és malignizálódásának jobb felderítése érdekében fontos lépés az apoptózist és a sejtproliferációt szabályozó gének kifejezõdésének meghatározása. A jelen vizsgálatban a cyclin D1, a p27 és a p63 szöveti megjelenítésével folytattuk a korábban a Ki-67-, p53-expresszióra és apoptózisindexre vonatkozó tanulmányokat. 18 beteg oralis leukoplakiájának klinikai és patológiai -immunhisztokémiai vizsgálatát végeztük el. Klinikailag homogén, non-homogén, vagy noduláris és erythroleukoplakiát különböztettünk meg, patológiailag a dysplasia súlyossága szerint végeztük a beosztást. A biopsziás mintákon a cyclin D1, p27 és p63 immunhisztokémiai vizsgálatát hajtottunk végre, és 1000 hámsejtet értékelve százalékban fejeztük ki a pozitivitást. Megállapítottuk, hogy a leukoplakia súlyosságával párhuzamosan nõtt a cyclin D1 expressziója. A p27-expresszió index homogén és noduláris leukoplakiában 14-16%-os, míg erythroleukoplakiában 1-2%-ra csökkent. A p63-expresszió homogén leukoplakiában átlagban 10%, noduláris formában 5%, míg erythroleukoplakiában megközelíti a 20%-ot. Lehetségesnek tartjuk, hogy a cyclin D1-, p27- és p63-expresszió jellegzetes változása prognosztikai jelentõséggel bír oralis leukoplakia esetében. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 4, 309-313, 2004

Prognotic significance of cyclin D1, p27 and p63 expression in oral leukoplakia. Studies on the expression of genes regulating cell proliferation and apoptosis is of importance in relation to understanding the severity of the process and the possibility of malignant transformation. In the present study immunohistochemical demonstration of cyclin D1, p27 and p63 has been added to our previous investigations on Ki-67, p53 and apoptosis index. Clinical and pathologicalimmunohistochemical studies on oral leukoplakias of 18 patients were performed. Clinically homogenous, non-homogenous or nodular, and erythroleukoplakia were distinguished. Pathologically the grading was made according to the degree of dysplasia. Immunoperoxidase reactions for cyclin D1, p27 and p63 were carried out, and the positivity was expressed in per cent, considering 1000 epithelial cells. Expression of cyclin D1 increased in paralel with the severity of leukoplakia. p27 expression was 14-16% in homogenous and nodular leukoplakias, whereas in erythroleukoplakia it decreased to 1-2%. p63 expression was 10% in average in homogenous, and 5% in nodular leukoplakias. While in erythroleukoplakias it increased to 20 per cent. The characteristic cyclin D1, p27 and p63 phenotype in various forms of leukoplakia may be considered as prognostic factors. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 4, 309-313, 2004


Beküldve: 2004. augusztus 30.; elfogadva: 2004. november 30.
Elérhetőség: Dr. Szende Béla, MTA-SE EKSZ Molekuláris Pathologiai Kutatócsoport, I. számú Pathologiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Üllõi út 26.; Tel: 1-266-0451, Fax: 1-266-0451; E-mail: bszende@korb1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad