MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 4, 2004

 Áttekintés

A colorectalis carcinoma irinotecan kezelésének legújabb eredményei

Láng István, Hitre Erika

''B'' Belgyógyászati Onkológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

A 2003-as ASCO Kongresszuson bemutatott új eredmények további fontos adatokkal bõvítették az irinotecan CRC-ban való sikeres alkalmazhatóságára vonatkozó eddigi ismereteket: Az irinotecan - hasonlóan az oxaliplatinhoz - 5-FUFA-val kombinációban adott ''neoadjuváns'' kezelésként alkalmas az eredetileg irresecabilis, csak máj- vagy tüdõáttétes CRC-s betegek egy részének mûthetõvé tételére, és ezek egy részének a tartós túlélés reményét jelenti. Az irinotecan tartós infúziós 5-FU kombinációval a IV. stádiumú CRC ma ismert leghatásosabb palliatív szekvenciális polikemoterápiájának elengedhetetlenül fontos alkotóeleme. A FOLFIRI kombináció szekvenciálisan a FOLFOX kombináció elõtt vagy után adva ma a polikemoterápiával elérhetõ leghosszabb összesített progressziómentes- és teljes túlélést biztosítja a távoli áttétes CRC-s betegek számára. Mindezidáig a FOLFIRI az egyetlen polikemoterápiás kombináció, amellyel palliatív kezelésként a IV. stádiumú CRC-s betegek teljes túlélése (OS) szignifikánsan meghosszabbítható. A palliatív kemoterápiával elérhetõ leghosszabb túlélés biztosításához mind a három kemoterápiás alapgyógyszer (5-FU, irinotecan, oxaliplatin) szekvenciális alkalmazása szükséges. A francia GERCOR csoport CIFUFA, oxaliplatin és irinotecan kombinációk szekvenciális alkalmazásával IV. stádiumú CRC-ban 26 hónapos médián túlélést ért el. Az eddigi nagy III. fázisú, 5-FU-t irinotecant és oxaliplatint alkalmazó klinikai vizsgálatok közös elemzése alapján úgy tûnik, hogy minél több beteg részesül mind a három hatásos alapgyógyszerrel végzett kemoterápiában, annál hosszabb az elérhetõ teljes túlélés. Idõs betegekben az irinotecan hatásossága és toxicitása nem tér el számottevõen a fiatalabb betegcsoportokban tapasztaltaktól. Ezért az irinotecan kezelés megfelelõ óvatossággal adva idõs CRC-s betegeknek is ajánlható. A korszerû biológiai terápiás szerek fokozzák az elsõ vonalbeli Campto kezelés hatékonyságát (bevacizumab), illetve helyreállítják a Campto-rezisztens betegek irinotecan-érzékenységét (cetuximab) IV. stádiumú CRC-ban. Elõrehaladott CRC-ban az irinotecan jól kombinálható orális capecitabinnal. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 4, 281-288, 2004

Novel data on the irinotecan treatment of colorectal cancer. New results presented at ASCO Conference in 2003 added further important data to our knowledge on successful use of irinotecan in colorectal cancer (CRC). Irinotecan - just like oxaliplatin - given as neoadjuvant therapy with 5-FU - folinic acid (FUFA) can render originally unresectable liver or lung metastases of CRC resectable, giving the hope of long-term survival for a proportion of patients. Irinotecan combined with 5-FU is an essential part of the most successful palliative sequetial chemotherapy of stage IV CRC. Sequential FOLFIRI before or after FOLFOX combination ensures the longest possible progression-free and overall survival for metastatic CRC patients in the palliatic setting. In order to achieve the longest survival time, sequential use of both 5-FU, irinotecan and oxaliplatin is necessary. The French GERCOR Group achieved 26 months median overall survival with the sequential use of continuous infusional FUFA, oxaliplatin and irinotecan combinations in stage IV CRC. The analysis of large phase III trials using 5-FU, irinotecan and oxaliplatin revealed that the higher proportion of patients was treated with all three drugs, the longer overall survival was achieved. If applied with caution, toxicity and efficacy of irinotecan in elderly patients is not significantly different from that seen in younger population. The anti-VEGF bevacizumab increases the efficacy of first-line irinotecan therapy, while the addition of cetuximab restores irinotecan sensitivity in second line treatment of stage IV CRC. The combination of irinotecan with oral capecitabine is safe and effective in advanced CRC. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 4, 281-288, 2004


Beküldve: 2004. május 25.; elfogadva: 2004. november 30.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad