MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 4, 2004

 Közlemény

A petefészekrák gyógykezelésének helyzete a különkeretes Centrumokban 2002-2003-ban Magyarországon

Pulay Tamás, Baki Márta, Bodoky György, Dank Magdolna, Cseh József, Csejtei András, Csömör Sándor, Erfán József, Faluhelyi Zsolt, Izsó József, Hernádi Zoltán, Kammerer Kinga, Krommer Károly, Magyar Tamás, Mayer Árpád, Megyery Éva, Moskovits Katalin, Pécsi Lajos, Pikó Béla, Pintér Tamás, Ruzsa Ágnes, Szánthó András, Szántó István, Szántó János, Szucs Miklós, Tálos Zsuzsanna, Thurzó László, Kásler Miklós

Országos Onkológiai Intézet, , Budapest

A szerzôk 2002. és 2003. évben a petefészekrák gyógykezelésével megbízott Centrumok jelentése alapján vizsgálják az elsõ vonalbeli kezelésben részesült 283, ill. 416 beteg klinikai adatait és gyógykezelési eredményeit. Megállapítják, hogy a betegek korösszetétele, klinikai stádium és szövettani eredmény szerinti megoszlása megfelel a nemzetközi adatoknak, a grade szerinti megoszlás azonban jelentõsen eltér attól. A mûtéti eredményesség a IIIc stádiumú betegek körében, 1 cm legnagyobb átmérõjû visszamaradó daganat mellett 37%-os volt. Az intervallumlaparotóomiák aránya mindkét évben 14,5% körül mozgott, és eredményességük meghaladta az 50%-os optimális mûtéti arányt. A response rate-ek aránya meghaladta a 82%-ot és ezen belül a komplett remissziók aránya a 60%-ot. A szerzõk elemzik azokat a faktorokat, amelyek révén az eredmények országos viszonylatban javíthatják a gyógyítási eredményeket. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 4, 275-280, 2004

Status report on the chemotherapy of ovarian cancer in Hungary (2002-2003). Data on the first-line treatment of ovarian cancer in special centers of Hungary 2002 and 2003 are presented, involving 283 and 416 patients, respectively. Patients’ age, clinical stage and histological type of the tumor were highly similar to literature data, while grades were different. Surgical effectivity in case of IIIc staged tumors with >1 cm residual mass was 37%. The ratio of intervallaparotomy was about 15%. Overall response rates of the first-line treatment of ovarian cancer was 82%, while the rate of complete remissions was 60%. The authors provide detailed analysis of factors that can improve the chemotherapy of ovarian cancer in Hungary. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 4, 275-280, 2004


Beküldve: 2004. október 8.; elfogadva: 2004. november 30.

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad