MAGYAR ONKOLÓGIAVol 48, No. 3, 2004

 Közlemény

Különbözõ malignitású petefészek-daganattal kezelt betegek prognosztikai faktorainak vizsgálata

Demeter Attila1, Várkonyi Tibor1, Csapó Zsolt1, Szánthó András1, Oláh Julianna2, Papp Zoltán1

1I. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
2I. sz. Patológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest

CÉL: A petefészekrák kórlefolyása változatos, a hasonló kiterjedésû, stádiumú, szövettani szerkezetû és differenciáltságú daganatok biológiai viselkedése és prognózisa gyakran eltérõ. A szerzõk célkitûzése volt egyrészt összehasonlítani a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján 1993-2003 között, különbözõ malignitású petefészek-daganattal kezelt betegek túlélését és az azt meghatározó prognosztikai faktorokat a Nemzetközi Szülész-Nõgyógyász Társaság (FIGO) közelmúltban közzétett jelentésében szereplõ hasonló adatokkal, másrészt a progressziót és a kiújulást elõrejelzõ vizsgálati módszer kidolgozása az MMP-aktivitás, a fibronektinkoncentráció és a kórlefolyás összevetésével.
MÓDSZEREK: A 2003 októberében megjelent 25. FIGO-jelentés 32 országban, 1995-98 között különbözõ malignitású petefészek-daganattal diagnosztizált és kezelt 5694 beteg kezelési eredményeit tartalmazza. Magyarország nem szerepel a jelentésben részt vevõ országok között. A szerzõk a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati és Klinikáján 1993-2003 között 180 beteget kezeltek különbözõ malignitású petefészek-daganattal. A túléléssel kapcsolatos információ részben a klinikai adatbázisból, részben a Népességnyilvántartó Intézet adatállományából származik. A szerzõk a különbözõ prognosztikai faktoroknak a túlélést meghatározó szerepét Cox-féle regressziós analízissel vizsgálták. Meghatározták továbbá a fibronektinexpressziót, valamint a mátrix-metalloproteináz-2/9 aktivitását 33, különbözõ malignitású petefészekdaganatos beteg tumorában, szérumában és ascitesfolyadékában. A sebészi úton eltávolított tumor, szérum és ascites mátrix-metalloproteáz-2/9-aktivitásának kimutatása és kvantitatív meghatározása zselatin-zimogram technikával, a fibronektinkoncentráció vizsgálata Western-blot technikával, az enzimaktivitás meghatározása denzitometria segítségével történt.
EREDMÉNYEK: A Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikáján kezelt, alacsony malignitású petefészek-daganatos betegek 5 éves túlélése 90,0%, az epitheliális petefészekrákos betegek 5 éves túlélése 30,9% volt. Az elõrehaladott stádium, a szuboptimális mûtét, a 60 év feletti életkor, az ascites jelenléte, különösen annak egy liternél nagyobb mennyisége és az anaplasztikus, grade 3 tumor kedvezõtlen prognosztikai faktornak bizonyult, szemben a daganat szövettani típusával, amely nem bizonyult prognosztikai faktornak. Az MMP-2/9-aktivitás, a fibronektinkoncentráció és a hisztológia között nem volt összefüggés, ugyanakkor a követési idõ (medián: 24,5 hónap) alatt recidivált petefészekrákok fibronektinkoncentrációja és MMP-9-aktivitása szignifikánsan nagyobb volt, mint a követési idõ alatt kiújulást nem mutató petefészekrákoké.
KÖVETKEZTETÉSEK: A petefészekrák eredményesebb kezeléséhez a jelenleg ismert prognosztikai faktorok mellett szükség van további markerek kutatására, hogy a kezelés megkezdésekor kiemelhessük azokat a betegeket, akiknél agresszív kórlefolyás valószínûsíthetõ. A magas MMP-9-aktivitás és fibronektinkoncentráció kedvezõtlen prognózist valószínûsít. Magyar Onkológia, Vol 48, Nr. 3, 259-265, 2004

Analysing prognostic factors of common epithelial ovarian tumours.. OBJECTIVE: The outcome and prognosis of apparently similar cases of epithelial ovarian cancers with the same histology and stage is highly variable. The objective was to compare survival and prognostic factors of patients treated at the 1st Department of Obstetrics and Gynecology of Semmelweis University between 1993-2003 with the similar data of the 25th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer of FIGO. In addition, the aim was to assess the prognostic value of MMP activities and fibronectin concentration in ovarian tumour patients.
METHODS: The 25th Annual Report of FIGO included 5694 patients with ovarian tumours from 32 countries diagnosed and treated between 1995 and 1998. Hungary did not participate in this report. Between 1993 and 2003, 180 patients with common epithelial ovarian tumours had been treated at the 1st Department of Obstetrics and Gynecology of Semmelweis University. Treatment and survival data derived from medical record review and from the Population Register Office. In order to compare different prognostic factors, a multivariate Cox proportional regression analysis was performed. The authors measured MMP activities in 33 surgically removed ovarian tumours, serum and ascites by applying zymographic technique. Fibronectin content was determined by Western blot analysis and quantitated by densitometry.
RESULTS: The 5-year survival was 90.0% and 30.9% in the case of ovarian tumours with low malignant potential and of epithelial ovarian cancers, respectively. Multivariate analysis identified adverse prognostic factors including advanced age (>60 years) and stage, high grade and suboptimal operation with residual macroscopic disease and the presence of ascites. However, the histological type was not identified to be an adverse prognostic factor in this study. No correlation could be seen between the histology of the ovarian tumours and the elevation of MMP-2/9 activity. More interestingly, however, MMP-9 expression and fibronectin concentration were significantly elevated and the activated forms of both MMP-9 and MMP-2 were more frequent in ovarian cancer patients who developed recurrent disease.
CONCLUSION: A great deal of effort should be devoted to identification of further prognostic factors to improve treatment of ovarian cancer. These prognostic factors might help to identify those ovarian cancer patients at the time of diagnosis whose disease will have unfavourable outcome. Our data support the notion that high expression of MMP-9 and fibronectin indicates poor prognosis of ovarian cancer patients. Hungarian Oncology, Vol 48, Nr. 3, 259-265, 2004


Beküldve: 2004. augusztus 5.; elfogadva: 2004. szeptember 5.
Elérhetőség: Dr. Demeter Attila, I. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem ÁOK, 1088 Budapest Baross u. 27.; Tel: 1-459-1500/4243, Fax: 1-317-6174; E-mail: demeter@noi1.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad